Rijk van Nijmegen

Nijmegen krijgt 2,5 miljoen tegen jeugdcriminaliteit

Er zijn flinke zorgen om het aantal jongeren dat een mes bezit.
Er zijn flinke zorgen om het aantal jongeren dat een mes bezit. © Plaats Delict
NIJMEGEN - Nijmegen krijgt 2,5 miljoen euro van het Rijk als bijdrage aan een programma om risicojeugd in beeld te krijgen voordat zij in de criminaliteit terechtkomen. Met dit bedrag voeren gemeente en andere instanties in Nijmegen een plan van aanpak uit voor jongeren van 8 tot 27 jaar.
Het plan loopt in eerste instantie van 2024 tot 2026.

Bruls: 'Jong geleerd is oud gedaan'

Kwetsbare kinderen en jongeren die vroeg in aanraking komen met criminaliteit, lopen een groter risico om zelf een criminele carrière op te bouwen. Burgemeester Bruls: “Helaas is het ook in de criminaliteit ‘jong geleerd, is oud gedaan’. Jongeren die om wat voor reden dan ook minder weerbaar zijn, verdienen onze bescherming tegen criminelen die op de loer liggen om hen te ronselen.”
Bepaalde leefomstandigheden, zoals schulden of geen woonruimte kunnen vinden, maken jongeren vatbaar als doelwit voor rekrutering door criminelen. In het Integraal Veiligheidsplan Samen Veilig en Weerbaar 2022-2026 staat de ambitie van de gemeente Nijmegen om risicojeugd eerder in beeld te krijgen en jonge aanwas en doorgroeiers in de criminaliteit aan te pakken.

Investering in weerbaarheid kwetsbare jeugd

Met het plan investeert Nijmegen in ieder geval voor de komende 2,5 jaar in de weerbaarheid van kwetsbare jeugd en gezinnen om te voorkomen dat de jeugd met criminaliteit in aanraking komt. Verder worden bestaande maatregelen om tijdig in te grijpen en te corrigeren versterkt. En het plan moet ook de samenwerking verbeteren tussen de verschillende betrokken instanties zoals het Zorg- en Veiligheidshuis, politie en de justitie. Tot slot moet het ook voorkomen dat jongeren die al in de criminaliteit zitten daarin doorgroeien.
Burgemeester Bruls ziet het bedrag als een nuttige investering. “Investeren in een goede en veilige basis voor de jeugd om op te groeien, dat doen wij als gemeente op verschillende manieren. Met deze middelen van het Rijk kunnen we extra investeren om in te grijpen als het dreigt mis te gaan en jongeren die afglijden, weer op het rechte pad te helpen. Elk kind verdient een kansrijke en gelukkige toekomst.”
Na 2,5 jaar vindt een evaluatie plaats en is een vervolg mogelijk vanuit het Rijksprogramma, dat zich richt op een periode van 10 tot 15 jaar.