Rijk van Nijmegen

Nijmeegse elektriciteitscentrale eerst nog op aardgas

De oude centrale in 2015
De oude centrale in 2015 © OG
NIJMEGEN - De nieuwe elektriciteitscentrale in Nijmegen zal eerst nog op aardgas werken. Zodra het mogelijk is wordt er overgestapt op een fossielvrije brandstof zoals waterstof. Dat staat in het nieuwe bestemmingsplan voor het terrein van de voormalige kolencentrale in Nijmegen dat het college voorlegt aan de gemeenteraad.
Nijmegen heeft samen met de provincie Gelderland en energieleverancier ENGIE gewerkt aan de plannen voor een hybride elektriciteitscentrale, dat wil zeggen; een centrale die klaar is voor elektriciteitsopwekking door een fossielvrije brandstof.

Duurzame initiatieven

Verder wordt er ruimte gemaakt voor duurzame initiatieven zoals waterstof tanken, aquathermie en batterijopslag en voor circulaire bedrijven die samen een keten vormen door gebruik van elkaars producten, energie infrastructuur e/o de waterverbondenheid. “Het nieuwe bestemmingsplan is een belangrijke stap in de duurzaamheidsdoelstellingen van Nijmegen”, zo schrijft het college in de toelichting.
De gemeenteraad heeft op 2 november 2022 de motie aangenomen waarin de raad zich uitspreekt tegen de mogelijke bouw van een CO2 producerende centrale, zoals bijvoorbeeld een centrale gestookt op fossiel gas. In het nieuwe bestemmingsplan wordt nu dus gekozen voor een hybride centrale die later op waterstofgas kan werken. Het college schrijft: “Deze brandstof is op dit moment nog niet beschikbaar. Het Rijk geeft aan dat het terrein wordt aangesloten op het nieuwe netwerk dat hiervoor landelijk wordt aangelegd. Uiterlijk 2045 dient de hybride elektriciteitscentrale CO2 vrij te zijn.”

Zorgen om milieu effecten

Uit de ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan bleken zorgen om de milieueffecten op de leefomgeving. Maar volgens het college is de nieuwe hybride elektriciteitscentrale veel minder milieubelastend dat de kolencentrale die er jarenlang stond. “Dit is onderbouwd met een Milieu Effect Rapportage”, aldus het college.
De nieuwe hybride elektriciteitscentrale zal worden ingezet op de momenten dat er onvoldoende opwek is door zon of wind en draagt zo bij aan de voorzieningszekerheid en stabiliteit van de stroomlevering. De centrale draait alleen als dat nodig is.
In het bestemmingsplan zijn milieunormen opgenomen waardoor geluid, geur en stikstof beperkt worden, zo verzekert het college. Bij de nieuwe plannen is onder meer een groene wandelverbinding naar Weurt opgenomen die aansluit op de wandelroute vanaf de binnenstad van Nijmegen.