Rijk van Nijmegen

Pro-Palestina-demonstratie op station Nijmegen

Demonstranten op het station in Nijmegen.
Demonstranten op het station in Nijmegen. © Persbureau Heitink
NIJMEGEN - Donderdagavond wordt sinds 19.00 uur gedemonstreerd op treinstation Nijmegen Centraal. Demonstranten willen met een zogenaamde 'sit-in' aandacht vragen voor de gebeurtenissen in Palestina. Reizigers merken daar waarschijnlijk het nodige van. "Het station is geen geschikte locatie."
"We gaan met een groep mensen in de stationshal zitten om leuzen te roepen en geluid te maken", kondigde Dagmar Bosma eerder op de dag aan namens de organisatie. "We willen alle reizigers bewust maken van wat er nu gebeurt in Palestina. Het is idee is om de dagelijkse gang van zaken te doorbreken en zo de aandacht te trekken."

Meerdere demonstraties

Ook willen ze de aandacht van de Nederlandse overheid. Volgens Bosma doet die te weinig voor de Palestijnen in het oorlogsgebied. De sit-in is onderdeel van een reeks demonstraties in heel Nederland. Ook op de stations in Groningen, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere, Breda en Eindhoven wordt zo'n demonstratie gehouden. Eerder gebeurde dat al in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en op Schiphol.
"Het gaat om verschillende groepen", vervolgt Bosma. "De eerdere acties kwamen vanuit een centrale groep, maar dit is de eerste keer dat we op meerdere plekken tegelijk actievoeren. De acties worden door lokale activisten georganiseerd."
En komen daar veel mensen op af? "We hopen op zeker honderd mensen, dat zal een krachtig statement zijn. Maar het is moeilijk in te schatten."

Overlast

Zorgt zo'n demonstratie niet voor veel overlast? "We blijven in de stationshal voor de poortjes in de publieke ruimte. We houden ons aan de plek waar gedemonstreerd mag worden. We blokkeren niemand en zorgen dat er een doorgang blijft. We maken ook mee dat reizigers zich bij ons aansluiten. We staan gewoon in ons recht om te demonsreren."
"Daarbij mag een protest ongemakkelijk zijn", gaat ze verder. "Zeker bij zo'n heftig onderwerp. We krijgen ook wel reacties van mensen die het inhoudelijk niet met ons eens zijn. Maar als iedereen het met ons eens zou zijn, zouden we ook niet hoeven demonstreren. Daarom willen we ons laten horen."

Reactie NS

Een woordvoerder van de NS laat weten van de actie op de hoogte te zijn. "Maar wij hebben er verder geen rol in", legt de woordvoerder uit. "Dat is echt aan het bevoegd gezag: de politie en de gemeente. Demonstranten hebben onze toestemming niet nodig en wij kunnen ook niks tegenhouden. We hebben wel eigen mensen rond lopen die een oogje in het zeil houden. Dat hebben we sowieso op ieder station. Maar als er iets moet gebeuren, dan is dat aan de politie."
"Wel vinden wij het station geen geschikte locatie voor zo'n demonstratie", vervolgt de woordvoerder. "Een grote groep kan er al snel voor zorgen dat mensen niet goed bij het perron kunnen. Zowel collega's als reizigers ervaren dan overlast. Maar ik wil benadrukken dat de overlast wordt veroorzaakt door de omvang van de groep demonstranten. Dat staat verder los van de inhoud. Die maakt ons niet uit."