Liemers

Twee miljoen mensen houden voortaan droge voeten

Oever en kribben van het Pannerdensch kanaal zijn verlaagd
Oever en kribben van het Pannerdensch kanaal zijn verlaagd © Omroep Gelderland
PANNERDEN - Het was een van de grootste evacuaties in de recente Nederlandse geschiedenis. Meer dan 200.000 mensen en een miljoen dieren in het rivierengebied die in 1995 op de vlucht moesten voor het hoge water. Om dat soort situaties in de toekomst te voorkomen is het Pannerdensch kanaal cruciaal. Deze woensdag is daar de krib- en oeververlaging opgeleverd om te voorkomen dat het ooit weer zo misgaat als toen.
De beelden staan bij veel inwoners van het rivierengebied nog in het geheugen gegrift. Zandzakken, opkomend water, ondergelopen land. De grootste evacuatie sinds de Tweede Wereldoorlog. We moesten ons zelf nog beter beschermen tegen het water.
Sindsdien is er veel gebeurd. Zo is er meer ruimte gekomen voor de rivieren, zijn dijken versterkt en is er in 2014 op de plek waar de Rijn zich in ons land splitst een speciaal regelwerk geïnstalleerd bij het Pannerdensch kanaal.

Cruciaal voor twee miljoen mensen

Dat kanaal is cruciaal voor de ruim twee miljoen inwoners van het rivierengebied. Bovendien kan met het regelwerk de afvoerverdeling bij hoogwater gestuurd worden. Elke seconde stromen miljoenen liters water via de Rijn Nederland binnen. De Waal en het Pannerdensch Kanaal voeren dit water af naar laag-Nederland.
Kijk naar een reportage:
Krib- en oeververlaging bij Pannerdensch Kanaal.
De stenen 'dwarsliggers' in de rivier, de zogeheten kribben, zijn erg belangrijk bij de afvoer van water. Maar bij hoogwater vormen ze juist een obstakel. Door een aantal kribben en oevers te verlagen, kan het water nu makkelijker wegstromen. En dat is precies wat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren.

'Hoogwaterveiligheid is toegenomen'

"We zijn anderhalf jaar bezig geweest met het verlagen van 35 kribben en een vijftal oevers over 6 kilometer van het Pannerdensch kanaal. Het resultaat is dat bij hoge waterstanden vijf centimeter waterstandsverlaging wordt gerealiseerd", legt projectleider Norbert van der Hoek van Rijkswaterstaat uit. "Je ziet nu het water over de oevers heengaan. Voorheen gebeurde dat niet. Omdat de oever met 2,5 meter is verlaagd, heeft het water veel meer ruimte om over de uiterwaarden heen te gaan."
In 1995 moesten delen van Gelderland worden geëvacueerd vanwege het hoge water en de dreiging van mogelijke dijkdoorbraken. "We kunnen natuurlijk niets garanderen, maar de hoogwaterveiligheid is wel toegenomen door deze maatregel."