Rivierengebied / Rijk van Nijmegen

Steeds vaker ingrijpen zodat de bevers dijken niet doorknagen

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie © ANP
TIEL - Waterschap Rivierenland heeft woensdag beverholen gevonden in de Waal- en Maasdijken bij Dodewaard, Ophemert en Nederasselt. De beschermde knaagdieren veroorzaken steeds vaker schade aan dijken, waardoor ze kunnen breken.
Het waterschap beheert het overgrote deel van de dijken langs grote rivieren in Nederland, vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland. De schade werd woensdag ontdekt tijdens een extra inspectie op beverschade.
Zo'n inspectie wordt in het vervolg steeds gehouden voordat het hoogwaterseizoen aanbreekt en de dijken op orde moeten zijn. "Daarnaast melden dijkbeheerders de aanwezigheid van bevers en dat wordt vervolgens doorgegeven aan onze bever coördinator. Vanuit daar wordt ook zo’n extra inspectie ingepland", legt woordvoerder Lotte Katee uit.

Steeds meer overlast

"Je ziet dat we steeds vaker moeten ingrijpen zodat een bever niet een dijk doorknaagt", aldus Katee. "Het aantal schademeldingen door bevers is tussen 2019 en 2021 bijna verdrievoudigd, van tien meldingen in 2019 naar 27 in 2021."
Dat zorgt voor een aanzienlijke kostenstijging. De cijfers van dit jaar zijn nog niet concreet, "maar het gaat inmiddels over tientallen schademeldingen".

Grote gevolgen

In het werkgebied van Rivierenland wonen ongeveer een miljoen Nederlanders direct achter de rivierdijken. Breekt een rivierdijk, dan komt het gebied daarachter onmiddellijk metersdiep onder water te staan en zouden veel inwoners verdrinken.
Bevers graven hun gangenstelsels tot diep in de dijken. De ingangen van hun holen zijn alleen met extra speurwerk te vinden, aangezien ze meestal onder water zitten.
In Gelderland mag er op bevers worden geschoten, wanneer er geen enkele andere oplossing voor ogen is en de overlast te groot. In oktober 2022 besloot het Waterschap Rivierenland voor het eerst het knaagdier af te schieten, nadat de dieren continu diepe gaten in de Waaldijk groeven.
"Maar in dit geval heeft er geen afschot plaatsgevonden", zegt Katee. Oftewel: er zijn geen bevers gedood. "In eerste instantie dichten we de holen en kijken we hoe we het minder aantrekkelijk kunnen maken voor de bever om zich in de dijken te vestigen. En als het beestje op een plek zit waar het geen kwaad kan, mag hij lekker knagen wat hij wil. Het afschieten van de bever is het laatste redmiddel."