Arnhem en omstreken / Achterhoek

Zo komen we uit de stikstofcrisis, denken deze partijen

Een boerderij in de Achterhoek.
Een boerderij in de Achterhoek. © ANP
ARNHEM - De stikstofcrisis raakt ons allemaal: boeren en industrie stoten te veel uit waardoor de natuur erop achteruitgaat. Daardoor liggen tal van projecten stil, zoals woningbouw. Hoe krijgen we ons land uit deze crisis? Minder boeren?

Overheid mag boer dwingen bedrijf te verkopen om de stikstofuitstoot te verminderen

Helemaal mee eens: Partij voor de Dieren
Mee eens: D66, GroenLinks-PvdA

Neutraal: -

Niet mee eens: NSC, SP, VVD, CDA, ChristenUnie
Helemaal niet mee eens: BBB, SGP, Forum voor Democratie, JA21, PVV
Je hoeft het verkiezingsprogramma niet door te spitten om te weten wat BBB vindt: neen! BBB staat voor de boer. Pal. Nederland heeft de morele verantwoordelijkheid om monden te voeden. Export is geen vies woord, maar noodzaak. "Als de wereld onveiliger en handel moeilijker wordt, dan zullen landen niet bij ons aankloppen voor onze consultants, financiële diensten of mediaproducties, sorry. Ze zullen vragen om onze uien, onze aardappelen, ons fruit, ons vlees, onze melk, onze eieren, onze zaden."

SP: méér boeren

De SP is voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en het beschermen van onze natuur, maar de partij wil ook: méér boeren. "Dat kan als de boer met een kleiner bedrijf ook een fatsoenlijk inkomen heeft. Om dit te bereiken is een enorme schaalverkleining nodig. We stoppen de schaalvergroting en de grootschalige bio-industrie, die gericht is op export, en leggen de rekening bij de financiers die aan schaalvergroting hebben verdiend. De uitstoot van stikstof en stikstofverbindingen, die schadelijk is voor onze gezondheid, voor de bodem- en waterkwaliteit en voor de biodiversiteit, moet worden teruggebracht naar een veilig niveau. We respecteren provincies die zich tegen gedwongen onteigening van boeren keren op voorwaarde dat ze op hun eigen manier de stikstofuitstoot beperken."
De Partij voor de Dieren gaat heel ver in haar programma. "Het totale aantal dieren dat in de Nederlandse veehouderij wordt gefokt en gedood krimpt met minstens 75 procent in de komende 2 jaar. De uitstoot van stikstof is in 2030 in ieder geval 70 procent lager dan in 2020. Deze doelstelling wordt wettelijk vastgelegd."

Verder kijken

"We kijken verder dan alleen naar de boeren", zegt D66. "We kijken samen met boeren, supermarkten, natuur- en milieuorganisaties, agrarische ondernemingen, decentrale overheden, de levensmiddelenindustrie en de consument hoe we de omslag kunnen maken."
Zo'n 3000 boerenbedrijven en ongeveer twintig industriële bedrijven zijn door het kabinet als piekbelaster gekwalificeerd. De boerenbedrijven krijgen tot begin volgend jaar de tijd om te beslissen of ze in ruil voor 120 procent van de bedrijfswaarde willen stoppen met hun bedrijf. In totaal wordt daar bijna een miljard euro voor uitgetrokken.
De natuur heeft amper baat bij het piekbelasterbeleid waarin boerderijen worden opgekocht, schrijft JA21. De PVV meldt: geen verplichte uitkoop van boeren en geen onteigening.
Dit artikel is gebaseerd op basis van standpunten van partijen in verkiezingsprogramma's en zoals die staan in Kieskompas.