Rijk van Nijmegen

Baby Dishaïro dood door mishandeling, hoe veilig is zijn broertje?

Ter illustratie (niet het jongetje uit Beuningen)
Ter illustratie (niet het jongetje uit Beuningen) © CC Pexels, bewerking Omroep Gelderland
BEUNINGEN - Is het jongetje dat onlangs is geboren uit ouders die beiden voor de rechter moeten verschijnen voor de mishandeling en dood van zijn oudere broertje wel veilig? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt.
Het nieuws dat de vader en moeder van het door zware mishandeling overleden jongetje Dishaïro uit Beuningen opnieuw een zoontje hebben gekregen, maakt veel emoties los. Lezers van het bericht van Omroep Gelderland maken hun ontzetting daarover in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk.

Grote zorgen

Velen uiten ook hun grote zorgen over het welzijn van het pasgeboren jongetje, dat nu bij de moeder verblijft. Deze 26-jarige Aleksandra F. zit niet vast, maar wordt wel verdacht van betrokkenheid bij de dood van Dishaïro, die slechts tien weken oud werd. Zijn vader, de 25-jarige Sydney A., zit in de gevangenis in Arnhem en wordt verdacht van moord, danwel doodslag op zijn amper drie maanden oude zoontje. Hij heeft zijn nieuwe zoon alleen nog via videobellen kunnen zien.
Dishaïro, geboren op 22 augustus 2022, werd op 1 november vorig jaar binnengebracht in een ziekenhuis in Nijmegen. Bij hem werd onder meer ernstig hersenletsel en 24 botbreuken geconstateerd. Oude en nieuwe breuken. Dat betekent dat hij langere tijd is mishandeld. Er zijn ook geluidsopnamen van de mishandeling die deel uitmaken van het dossier waarop te horen is dat het jongetje heel hard aan het gillen is.

Vader blijft vastzitten

De rechtbank wees dinsdagochtend tijdens een zogeheten pro-formazitting het verzoek af van de raadsman van Sydney om zijn cliënt voorlopig vrij te laten. Een van de redenen die de voorzitter van de rechtbank daarvoor aandroeg. is het gevaar van de kans op herhaling die aanwezig wordt geacht. De van moord verdachte vader ontkent elke betrokkenheid bij de dood van zijn zoontje.
Je zou dus kunnen zeggen dat het jongere broertje van Dishaïro veilig is, omdat zijn vader voorlopig nog in de gevangenis zit. Toch zit het veel mensen die reageren op de berichtgeving van Omroep Gelderland niet lekker. Hoe kan hij veilig zijn bij een moeder die opnieuw een kind krijgt met dezelfde vader die vastzit voor de dood van haar eerste kind? En daarbij ook vastzit op verdenking van mishandeling van haar.
Bij zaken waar kinderen en zeker heel jonge kinderen betrokken zijn, gaan bij ons letterlijk alle alarmbellen rinkelen
Richard van den Broek, interim-manager Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Hulp

Tijdens de zitting dinsdagochtend werd duidelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis nauw betrokken zijn bij de zorg voor het kindje. Veilig Thuis Gelderland-Zuid kan (zoals dit gebruikelijk is) in verband met de privacy van betrokkenen niet inhoudelijk ingaan op deze zaak.
Wel laat interim-manager Richard van den Broek Omroep Gelderland weten: "Bij zaken waar kinderen en zeker heel jonge kinderen betrokken zijn, gaan bij ons letterlijk alle alarmbellen rinkelen en staan onze medewerkers op scherp. Veilig Thuis Gelderland-Zuid heeft een team van deskundige, SKJ-geregistreerde medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen, en samen met onze ketenpartners zoals politie, jeugdzorg, kinderbescherming, buurt- en wijkteams zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat kinderen veilig zijn."

Veilige situatie

"Een melding wordt meestal besproken in een multidisciplinair overleg", legt Van den Broek uit. "Bij zo’n overleg zitten verschillende Veilig Thuis professionals aan tafel om de gemelde zorg te bespreken en te beoordelen of en zo ja welke veiligheidsrisico’s er voor de direct betrokkenen zijn. In aansluiting op deze beoordeling wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Hierin staat o.a. wat er nodig is om een veilige situatie te creëren op de korte en lange termijn en welke samenwerkingspartners hierbij betrokken moeten worden."
Veilig Thuis noemt berichtgeving over huiselijk geweld en kindermishandeling belangrijk. "Het helpt slachtoffers maar ook plegers om in te zien dat zij niet alleen zijn. Hun situatie is niet uniek, maar niet normaal." Hulp is beschikbaar en mogelijk, benadrukt Veilig Thuis. "Het is belangrijk dat mensen die hulp zoeken en vinden. Dit kan huiselijk geweld of zelfs dodelijk geweld voorkomen."
De organisatie voegt daar aan toe dat ook mensen in de omgeving een belangrijke rol kunnen spelen in het zorgen dat mensen hulp krijgen.

Hulp nodig na mentaal of fysiek geweld of verwaarlozing thuis, door je partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis 24/7 voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl.