Rijk van Nijmegen

Een auto in Nijmegen? 'Liever fietsen of met OV'

Plannen voor betaald parkeren in Nijmegen West leidden eerder tot verzet
Plannen voor betaald parkeren in Nijmegen West leidden eerder tot verzet © OG
NIJMEGEN - Als het aan het stadsbestuur van Nijmegen ligt, pakken inwoners over tien jaar niet meer de auto voor korte ritten, maar de fiets of het openbaar vervoer. Wijken zijn dan rustiger en groener, zo denkt het stadsbestuur. Over vijf jaar moeten de eerste stappen al zichtbaar zijn.
Dit staat allemaal in het plan ‘Beter op weg’ en is een uitvoering van de wens van de gemeenteraad om de zogenoemde mobiliteitstransitie versneld uit te voeren.

Minder parkeerruimte

Het uitvoeringsprogramma ‘Beter op weg’ kent een paar hoofdpunten. Zo moet de stad beter bereikbaar worden voor alle vervoersmogelijkheden, met meer ruimte voor lopen een compleet fietsnetwerk. Maar ook met een betere doorstroming op de Neerbosscheweg.
In nieuwe wijken zal niet elk huis een parkeerplaats krijgen en ook in de openbare ruimte komen geen nieuwe parkeerplaatsen meer. In de oude wijken buiten het stadscentrum moet je bovendien steeds vaker betalen om te parkeren. In flink méér straten mag bovendien niet harder worden gereden dan 30 kilometer per uur.

Alternatieven voor de auto

Er moeten meer en betere alternatieven komen voor de eigen auto bijvoorbeeld door ‘stadsrandhubs’; parkeerplekken buiten de stad om vervolgens met ander vervoer naar de stad te gaan. Deelmobiliteit moet voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor mensen met een kleine beurs.
Voor autoliefhebbers wordt het even omschakelen zo blijkt uit de toelichting van het college: “Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, kan de automobiliteit niet volledig meegroeien. Daar is niet genoeg ruimte voor.”

Betaald parkeren

Het college wil de situatie in ‘de bestaande stad’ meer in balans brengen met nieuwe wijken, waar niet iedereen meer beschikt over een eigen parkeerplaats. Het college daarover: “Daarbij speelt het invoeren van betaald parkeren een rol in de bestaande stad en het aanbieden van deelmobiliteit in de nieuwe wijken.” Eerdere plannen om de zone voor betaald parkeren in Nijmegen uit te breiden leidden tot verzet.