Nieuws

Geen kinderpardon voor Tri Pham (11), burgemeester woedend

WAGENINGEN - Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren met het Wageningse jongetje Tri Pham.  Teeven heeft besloten dat de situatie van het gezin van Tri niet zo uitzonderlijk is dat hij het gezin alsnog een kinderpardon kan verlenen.In zijn brief geeft Teeven alsreden aan dat Tri en zijn gezin 'niet in een situatie verkeren diezich onderscheidt van andere vreemdelingen, die evenmin in aanmerkingkomen voor een verblijfsvergunning.' Hij zegt: 'Dediscretionaire bevoegdheid is een bevoegdheid die ik heb om ingevallen die niet door beleidsregels worden bestreken te beslissen.
(…) Daarbij gaat het om een bijzonder samenstel van factoren, waarmee de situatie van die vreemdeling zich onderscheidt van andere vreemdelingen. Het enkele feit dat de vreemdeling lange tijd in Nederland verblijft en bekend is bij de gemeente of een onderwijsinstelling is niet voldoende.'
De gemeente Wageningen kreeg vrijdag de brief van het ministerie. Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen is vervolgens zelf het nieuws aan Tri gaan vertellen. Hij vindt de situatie onbegrijpelijk.
Tri vindt het zelf ook onbegrijpelijk dat hij niet mag blijven.
Vanmiddag de onbegrijpelijke mededeling aan Tri en zijn ouders en vriendjes gebracht dat hij niet alsnog onder het kinderpardon valt.
— Geert van Rumund (@GeertvanRumund) 26 september 2014
De staatssecretaris heeft geschreven dat hij geen gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid. Waarom is helemaal onduidelijk.
— Geert van Rumund (@GeertvanRumund) 26 september 2014
Ik ben werkelijk geschokt over de hele gang van zaken. Alleen al qua communicatie een draak. Moet je als gemeente eens proberen!
— Geert van Rumund (@GeertvanRumund) 26 september 2014
Maar erger nog is de inhoud. Waarom Tri niet en andere, vergelijkbare casus wel?
— Geert van Rumund (@GeertvanRumund) 26 september 2014
Er is nog een mogelijkheid dat Tri wel mag blijven. Er loopt nog een beroepsprocedure bij de rechtbank. Daarnaast loopt er nog een bredere zaak bij de Raad van State over het kinderpardon. Als in die zaak wordt geoordeeld dat het rijkstoezicht als criterium onjuist is toegepast, mogen Tri en zijn ouders mogelijk ook blijven.