Stedendriehoek

'Gedoemd te mislukken', zegt buurt over tijdelijke flexwoningen

Apeldoorn wil ruim 1100 flexwoningen neerzetten
Apeldoorn wil ruim 1100 flexwoningen neerzetten © PUP Real Estate
APELDOORN - Apeldoorn wil in rap tempo ruim 1100 flexwoningen neerzetten. Maar die snelle oplossing in de strijd tegen woningnood, leidt tot forse weerstand. Want wat gebeurt er met de leefbaarheid in de wijk? Dat vragen buurtbewoners zich af. "Dit is gedoemd te mislukken."
De woningen zijn te klein, het zijn er te veel, de aanrijroute deugt niet, en omwonenden worden niet gehoord. Het is slechts een greep uit de protesten die klinken in Apeldoorn-Zuid. Van de ruim 1100 flexwoningen die Apeldoorn wil plaatsen, staat meer dan de helft hier ingetekend.

Flexwoningen zijn volwaardige woningen die kant en klaar worden neergezet. Ze blijven vijftien of twintig jaar staan, en kunnen daarna worden verplaatst.

Nee, het is niet dat buurtbewoners tegen nieuwe woningen zijn. Maar 500 stuks aan de Kayersdijk zijn er te veel, vindt Hardy Mulderij die vlakbij het braakliggende terrein van een voormalige forellenkwekerij woont. “Ik dacht meer aan 50 seniorenwoningen ofzo. Het moet wel passen in de wijk.”

Protesthandtekeningen

Binnen no-time verzamelde hij 250 handtekeningen bij zijn buren. Eenzelfde protestactie loopt nog geen kilometer verderop aan de Dubbelbeek, waar 84 flexwoningen staan gepland. “Wij hebben nu al overlast van straatraces, drugs en agressie”, zegt omwonende Jildert Talsma, die vreest voor meer overlast bij uitbreiding van zijn wijk.
Op vier locaties wil Apeldoorn ruim 1100 tijdelijke woningen neerzetten
Op vier locaties wil Apeldoorn ruim 1100 tijdelijke woningen neerzetten © Omroep Gelderland
Wat steekt is dat de buurt niet tijdig is geïnformeerd. Talsma had dan graag willen meedenken over de inrichting: “De wethouder had al driekwart jaar geleden kunnen inventariseren wat hier nodig zou zijn. Dan had hij bijvoorbeeld extra lantaarnpalen of parkeerplaatsen kunnen regelen. Er moet wel draagvlak zijn. Nu zijn wij de boeman, terwijl ik denk: de wethouder heeft gewoon zijn werk niet gedaan.”

Te weinig buurtbewoners geïnformeerd

Wethouder Peter Messerschmidt geeft toe te weinig buurtbewoners te hebben geïnformeerd. Het betreft een pilot waarvan geleerd kan worden, stelt hij. De gemeente probeert nu een inhaalslag te maken door alsnog het gesprek aan te gaan. “We bekijken of we bewoners met bezwaren in de fysieke ruimte tegemoet kunnen komen. Met een lantaarnpaal of een bankje bijvoorbeeld. Dan verwacht ik dat we er gaandeweg samen uit komen", aldus de wethouder. "Lukt dat niet, dan vind ik dat heel spijtig, maar die woningen moeten we daar wel neerzetten.”
Pas op met teveel vaart zetten. Dat komt als een boemerang terug.
Roger Sevenheck, projectontwikkelaar
Zo’n rechte rug van het college is belangrijk om flexwoningen gebouwd te krijgen, meent Roger Sevenheck van PUP Real Estate, de projectontwikkelaar van de flexwoningen aan de Kayersdijk. “Dat doet deze wethouder goed. Apeldoorn heeft veel kennis in huis en pakt door.”
Maar pas op met teveel vaart zetten, waarschuwt hij: “Dat komt als een boemerang terug. Een gemeente kan met acht weken al besluiten om te gaan bouwen. Maar je moet minimaal een jaar rekenen. De dialoog aangaan en respect hebben voor de omgeving is belangrijk. Je kunt de bezwaren van tevoren al opschrijven, zoals parkeren, verkeersintensiteit en sociale onveiligheid. Maar als de woningen er eenmaal staan, hoor je er niemand meer over.”
De toekomstige flexwoningen aan de Dubbelbeek
De toekomstige flexwoningen aan de Dubbelbeek © VSW
De 84 flexwoningen aan de Dubbelbeek worden afgenomen van het Rijk, die er 2000 bestelde in strijd tegen woningnood. Apeldoorn werkt hierin samen met de verenigde samenwerkende woningbouwcorporaties (VSW): “We begrijpen dat de snelheid van de plannen omwonenden misschien overvalt. Maar in deze tijd van woningnood telt elk huis, zeker gezien de dalende slaagkansen op een huurhuis in Apeldoorn”, aldus een woordvoerder.

Spoedzoekers

De sociale huurappartementen aan de Dubbelbeek worden voor elke ingeschreven woningzoekende beschikbaar gesteld. De tijdelijke woningen aan de Kayersdijk zijn ook grotendeels bedoeld voor spoedzoekers, zoals jongeren en starters op de woningmarkt.
“Dat is gedoemd te mislukken”, stelt Mulderij. De buurtbewoner vreest overlast doordat de woningen klein zijn: 20 tot 65 vierkante meter. "Dat is erg krap en zal sociale problemen opleveren. Denk aan lawaai van muziek en vuil wegkiepen. Een jongerengebied met studentenhokken is prima, maar niet 500 bij elkaar! De wethouder ging met ons in gesprek, maar hij doet niks met onze bezwaren. Ik heb hem verteld dat we doorstrijden tot de Raad van State”.
De geplande flexwoningen aan de Kayersdijk
De geplande flexwoningen aan de Kayersdijk © PUP Real Estate

Vertraging

Snel bouwen kan dan nog lastig worden. Maar was snelheid niet juist het doel van flexwoningen? Wethouder Messerschmidt: “Een permanent woningtraject is vijf á zes jaar. Als iemand bezwaar maakt, kunnen we er zo twee jaar bijtellen. Bij tijdelijke woningen duurt een normaal traject nog geen twee jaar. Als je er dan nog twee jaar moet bijtellen, ben je nog altijd sneller”.
Even verderop, aan de andere kant van de snelweg A1, zijn plannen voor nog eens vijfhonderd flexwoningen in een nieuw te bouwen woonwijk Beekbergsebroek. Ook komen er dertig tijdelijke woningen voor spoedzoekers aan de Stationsstraat.

Permanente woningen

Intussen staat de ontwikkeling van ‘reguliere’ woningbouw niet stil. Apeldoorn heeft de opgave om tot en met 2030 negenduizend permanente woningen te bouwen. “Als die allemaal gebouwd zijn, verwachten wij dat de mensen uit de tijdelijke woningen daarnaartoe kunnen doorstromen. Misschien dat tijdelijke woningen daardoor ooit niet meer nodig zijn”, aldus wethouder Messerschmidt.
Apeldoorn is niet de enige gemeente waar onrust ontstaat over de komst van flexwoningen. In Eerbeek is onlangs het beoogde aantal van 32 extra flexwoningen gehalveerd na (onder meer) bezwaar van omwonenden.