Arnhem en omstreken

Honderden woningen onder de loep na vernietigend rapport

De grote brand in Arnhem, in juni van dit jaar.
De grote brand in Arnhem, in juni van dit jaar. © ANP/Persbureau Heitink
ARNHEM - Woningcorporatie Portaal en bouwpartij DuraVermeer gaan mogelijk nog 770 woningen aanpassen om ze brandveiliger te maken, als reactie op het brandonderzoek naar de brand in de Van Kinsbergenstraat in Arnhem. Portaal neemt sowieso al maatregelen bij de woningen die in de Arnhemse buurt op dezelfde manier zijn verduurzaamd. Uit het brandonderzoek van de Veiligheidsregio bleek dat de gebruikte materialen en constructie bijgedragen hebben aan de verwoesting van acht woningen.
Portaal gaat onder meer doorlopende stalen strippen plaatsen op het dak en op de wand tussen twee woningen in. Die moeten ervoor zorgen dat de vlammen naar boven worden geleid, in plaats van naar de zijkant naar naastgelegen woningen.
Ook wordt de houten balk, die de nieuwe dakconstructie moet dragen, bij de woningscheidende wand doormidden gezaagd en opgevuld met steenwol. Zo kan het vuur minder snel overslaan naar de volgende woning via de nokconstructie.
Het gaat om in totaal 95 woningen in de wijk Presikhaaf die eenzelfde soort 'jas' gekregen hadden als de afgebrande huizen. Portaal heeft ook elders woningen verduurzaamd tot nul-op-de-meter-woningen, maar zegt daarover: "Iedere renovatie is uniek en zul je dus moeten onderzoeken."

Niet alleen werd het bestrijden van de brand van binnenuit onmogelijk gemaakt, ook van buitenaf kon de brandweer weinig potten breken. Doordat het dak volledig uit zonnepanelen bestond, gleed het bluswater er zo vanaf. Ook kon daar niet gemakkelijk een gat in worden geslagen om het water naar binnen te spuiten en zo een grens te creëren waarlangs het vuur zich niet verder kan verspreiden. Het vuur kon zich onder de zonnepanelen bovendien extra snel uitbreiden via de brandbare dakbedekking, zien de onderzoekers. De ruimte tussen de dakbedekking en de zonnepanelen zorgde bovendien voor een schoorsteeneffect.

Ook DuraVermeer neemt de door hun verbouwde huizen onder de loep. Daar gaat het om in totaal 674 woningen die volgens hetzelfde concept verbouwd zijn, maar waar bijvoorbeeld andere materiaalkeuzes gemaakt kunnen zijn. Ze gaan met die huiseigenaren overleggen of en wat er aangepast moet worden. "We delen de bevindingen van het rapport met anderen en vandaar uit moeten we vervolgstappen zetten."
Portaal, DuraVermeer én de brandweer hopen erop dat er ook landelijk gekeken wordt naar de brandveiligheidseisen voor verduurzaamde woningen. "Hier zal op landelijke schaal en door alle betrokken partijen goed onderzocht moeten worden of en hoe oudere woningen zodanig kunnen worden verduurzaamd, dat bij een brand de snelle verspreiding van brandbare en giftige rookgassen voldoende wordt voorkomen, de veiligheid van de bewoners voldoende blijft gewaarborgd en de brand op een normale wijze bestrijdbaar blijft", aldus de brandweer in een reactie.
De brandweer hoopt ook op 'een maatschappelijk debat over de acceptatie van het restrisico dat de huidige regelgeving hier klaarblijkelijk toestaat'.