Stedendriehoek

De wolf als wildbeheerder op de Veluwe? 'Is een illusie'

De wolf op de Veluwe
De wolf op de Veluwe © Otto Jelsma/ANP
UDDEL - De Faunabescherming wil van de Veluwe een speciale beschermingszone voor wolven maken. Mocht de faunabescherming de toewijzing krijgen, dan wil de stichting dat ook de jacht op herten en wilde zwijnen wordt gestopt. De wolf zou dan namelijk de wildbeheersing overnemen. "Dat is een illusie", zegt wolvenexpert Glenn Lelieveld.
Het is niet de eerste keer dat de Faunabescherming de jacht op de Veluwe probeert. In 2021 werd er ook al een poging gedaan bij de Provincie, maar die ging er niet in mee. Nu probeert de club het met een landelijke aanpak en ligt er een verzoek voor een beschermingsgebied bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Volgens Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming, wordt de speciale zone aangevraagd om de wolf te beschermen. "Zoals we dat Europees gezien wettelijk verplicht zijn." Maar niet iedereen gelooft in de beweegredenen van de stichting. Seger baron van Voorst tot Voorst, directeur van het Nationale Park De Hoge Veluwe, zegt in de Telegraaf dat de Faunabescherming met dit verzoek maar één doel heeft: een totaal jachtverbod.
Volgens Koffeman is dat niet de hoofdreden. "We mogen het voedsel van de wolf niet verstoren en wildbeheersing is niet meer nodig omdat de wolf dit overneemt."

Wolf kan wildbeheersing niet aan

"Er is duidelijk genoeg voedsel, anders zouden ze er niet zijn", zegt wolvenexpert Lelieveld. Van voedselverstoring lijkt volgens hem dus geen sprake te zijn. En kan de wolf de wildbeheersing overnemen? "Nee, dat kan niet", aldus de ecoloog.
"Wolven jagen voedselgestuurd", legt Lelieveld uit. "Vaak eten ze wat al ziek, zwak en misselijk is, omdat die het makkelijkst te vangen zijn". Dieren die dus niet lang meer te leven hebben en eerder een natuurlijke dood sterven. Het beheersen van het natuurlijke gebied zoals nu gedaan wordt met behulp van jagen, kan volgens Lelieveld dus niet door alleen de wolf gedaan worden.
Maar, zegt Koffeman, dat kunnen ecologen nog helemaal niet voorspellen: "Wildbeheersing is in de Veluwe nog niet zonder jagers geprobeerd. Er is nu een natuurlijke predator. Als we de jacht stoppen en we de wolven niet meer afschrikken met schoten, dan komen er misschien meer wolven. Dat kan de natuurlijke beheersing van herten en zwijnen natuurlijk ook bevorderen."
Ook dit argument levert volgens Lelieveld problemen op. Er is inderdaad nog veel onduidelijk als het gaat om de relatie tussen de wolf en de herten en zwijnen in de Veluwe, maar helemaal blanco gaan ecologen er niet in. "In Duitsland kijken ze al jaren naar hoefdieraantallen, ook voordat de wolf aanwezig was. Nu zijn er al 25 jaar wolven, en er is nog steeds geen relatie te zien tussen dat aantal en de aanwezigheid van de wolf." Volgens de wolvenexpert staan meer wolven dus niet gelijk aan minder herten en zwijnen.

Goed voor de biodiversiteit?

Volgens de Faunabescherming draagt de wolf als wildbeheerder ook bij aan de biodiversiteit in de Veluwe. Herten en zwijnen gaan bepaalde plekken mijden vanwege het gevaar van de wolf, vertelt Koffeman. Grazen doen ze dan ook niet meer op die plekken, waardoor er ruimte is voor andere flora en fauna. Maar grazen beperkt zicht niet tot 'wolfluwe' zones, legt Lelieveld uit: "In wolfrijke zones maken edelherten bijvoorbeeld grotere groepen."
Het is en blijft een lange discussie, zeker als het gaat om een gebied als de Veluwe, zegt Lelieveld. "Daar zijn bepaalde doelstellingen, ook voor bepaalde diersoorten. Als je de natuur los wilt laten, moet je die ook loslaten." Eén ding is wel zeker: "In de natuur bestaat goed of fout niet, alleen anders", aldus Lelieveld.