Noord-Veluwe

Emotionele azc-vergadering eindigt met motie van afkeuring tegen raadsfractie

Tom de Nooijer.
Tom de Nooijer. © Omroep Gelderland
OLDEBROEK - Een steeds luider roepend raadslid, applaus en boze reacties vanaf de publieke tribune, verwijten van onheuse bejegening én discussies over de Dikke van Dale: de raadsvergadering in Oldebroek was donderdagavond allesbehalve gezellig te noemen. Waar lokale partij Christelijk Verbond Oldebroek (CVO) een speciaal debat had aangevraagd om de handelwijze van de burgemeester aan de kaak te stellen, was het aan het eind van de avond juist CVO dat een motie van afkeuring tegen zich kreeg. "Dit is een dieptepunt in onze geschiedenis."
Van tevoren stond iedereen al op scherp. Fractievoorzitter Tom de Nooijer (CVO) had burgemeester Tanja Haseloop beschuldigd van 'misleiding', omdat zij tegen de raad en tegen omwonenden zegt dat het college in principe de komst van een azc naar Oldebroek niet tegen kan houden. Haseloop noemde dat 'grote woorden', en vond dat De Nooijer die maar moest zien te onderbouwen tijdens het interpellatiedebat van donderdagavond.
De Nooijer herhaalde de standpunten die hij al eerder naar voren bracht: een medewerker van het COA legde hem in een telefoongesprek uit dat het COA afhankelijk is van gemeenten, in haar zoektocht naar locaties. Zonder toestemming van het gemeentebestuur kan het COA niets, is De Nooijers conclusie.
Burgemeester Haseloop probeerde uit te leggen dat er in Oldebroek een andere situatie is, omdat het COA al een locatie heeft, en ook zonder overleg een vergunningaanvraag kan indienen. Die aanvraag is volgens de burgemeester behoorlijk kansrijk, omdat op diezelfde locatie al eerder een azc heeft gezeten. Zij bleef dan ook bij haar woorden en vond dat er absoluut geen sprake is van misleiding.

Publiek bemoeit zich met debat

Tijdens de bijdragen van De Nooijer en de burgemeester liet het publiek op de tribune al regelmatig van zich horen. Tegenstanders van het azc lieten meerdere keren hun onvrede horen over de woorden van de burgemeester, en steunden De Nooijer met applaus.
Tegelijk kreeg ook de burgemeester zo nu en dan een klein applausje, en werd ook het een en ander naar De Nooijers hoofd geslingerd. Plaatsvervangend voorzitter Wim-Henk Peggeman moest de aanwezigen meerdere keren vragen niet te reageren op wat er in het debat gebeurde.

'Ego van De Nooijer moet gestreeld worden'

Maar toen de andere raadsfracties aan het woord kwamen, schoot de vlam in de pan. Popke Graansma van de ChristenUnie vond dat het debat afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de politiek in Oldebroek. "De fractie van CVO, of moet ik zeggen: de heer De Nooijer, gebruikt een paar losse fragmenten om weer eens een relletje te veroorzaken. Het verkeerd voorstellen van de feiten door CVO begint verontrustende vormen aan te nemen. U, de toeschouwers, zit hier vanavond alleen maar omdat het ego van CVO, en in het bijzonder van haar voorzitter, weer eens gestreeld moet worden."
Die laatste zin zorgde voor veel boosheid op de tribune, waarvandaan veel geschreeuwd werd. Ook De Nooijer schreeuwde "ik pik het niet" in de microfoon. Om vervolgens, iets gekalmeerd maar nog steeds met luide stem, toe te voegen: "Ik wil een inhoudelijk debat voeren. Het gaat hier niet om de persoon. Ik vraag van de voorzitter om de heer Graansma te vragen zijn woorden terug te nemen."
Ook Wilco van der Horst, van het CDA, was niet blij met De Nooijers actie. "Het CDA gaat niet mee in deze kleine, ongehoorde, Tom de Nooijer-show." En tijdens de inbreng van de SGP, De Nooijers oude partij, werd de frustratie van De Nooijer steeds duidelijker, met gezucht in de microfoon, geheven handen en wederom stemverheffing als duidelijkste uitingen.

Hoofdrol voor het woordenboek

Het woordenboek speelde tijdens de raadsvergadering een hoofdrol. De Nooijer had de Dikke van Dale meegenomen, om toe te lichten wat 'misleiding' volgens hem betekent. Hij benadrukte dat die misleiding, wat hem betreft, ook 'onbewust' heeft kunnen gebeuren, en dat hij dat vanaf het begin zo gecommuniceerd heeft.
Van der Horst (CDA), Graansma (CU), Erik Doornwaard (SGP) en burgemeester Haseloop pakten allemaal ook het woordenboek er bij, en haalden de betekenis 'bedrog' en 'bewust liegen' naar voren. Zij vonden het kwalijk dat De Nooijer gebruik maakte van zo'n beladen term.
Alleen Algemeen Belang Oldebroek had, naast CVO, vraagtekens bij de communicatie van de burgemeester, al wilde fractievoorzitter Ton Heddema niet meegaan met de term 'misleiding'. Samen met CVO diende de partij wel een motie van afkeuring in tegen het beleid van het college. De motie werd door de andere partijen niet gesteund.

Motie van afkeuring tegen CVO

Verrassend genoeg kwamen ChristenUnie, CDA en SGP gezamenlijk met een andere motie. Zij keurden in die motie de houding van de fractie van CVO af. Het gebeurt niet vaak dat de raad een motie aanneemt tegen eigen raadsleden of raadsfracties, maar deze motie werd wel aangenomen. Heddema en De Nooijer spraken allebei van een 'dieptepunt' voor Oldebroek.