Stedendriehoek

Extra beveiliging om komst nieuwe asielzoekers

Inwoners van Beekbergen voor hotel Het Veluwse Bos
Inwoners van Beekbergen voor hotel Het Veluwse Bos © Omroep Gelderland
BEEKBERGEN - Beekbergen krijgt extra beveiliging met de komst van een nieuwe groep asielzoekers. Die toezegging deed burgemeester Ton Heerts na een gesprek met de dorpsraad. Inwoners van Beekbergen maken zich grote zorgen over de komst van tachtig minderjarige asielzoekers.
Dorpsbewoners vinden al langer dat er ‘teveel import van buitenaf’ is en dat het karakter van het dorp daardoor wordt aangetast. Met de hoeveelheid zorgbehoeftigen, arbeidsmigranten en de al aanwezige groep van 160 asielzoekers is de druk op het dorp groot: “De verhouding raakt zoek”, vinden bewoners.
Inwoners ervaren overlast van alcohol, buitenplassers, muziek en zwerfafval. En hoewel er naar eigen zeggen een ‘welwillende houding’ is tegen nieuwkomers in het dorp, is nu de maat vol. “Er is een kantelpunt bereikt. Het wordt te veel”, zegt Jan Lammers, voorzitter van Dorpsraad Beekbergen.

Vanaf vrijdag worden in Fletcher Hotel Het Veluwse Bos tachtig minderjarige asielzoekers opgevangen. De asielzoekers zijn 15 tot 18 jaar en voornamelijk afkomstig uit Syrië, Jemen en Eritrea. Burgemeester Ton Heerts gaf toestemming voor de opvang door een ernstig tekort aan opvangplekken bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De inwoners van Beekbergen werden vorige week donderdag per brief geïnformeerd.

De dorpsraad nodigde de burgemeester uit voor een gesprek. Hij beloofde de dorpsbewoners dagelijks vier beveiligers en toezichthouders. De beveiligers begeven zich rond het hotel, de toezichthouders rond het dorp. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.
Ook deed Heerts de toezegging dat de opvang van de asielzoekers voor maximaal zes maanden zal zijn, te beginnen met drie maanden.

'Beekbergen is Beekbergen niet meer'

“Een geruststelling”, zegt Lammers, die het gesprek met de burgemeester constructief noemt. Maar de angel is nog niet uit het dorp: “Ik krijg net nog een bericht binnen. Daarin staat: ‘Beekbergen is Beekbergen niet meer, triest”.
Desondanks zegt de dorpsraad de jonge groep asielzoekers maandagmiddag met een kleine attentie welkom te heten. “Bijvoorbeeld schaakborden. En een kist Betuwse appels, en misschien wat chocola of koek. Ze komen vrijdag al, maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil de asielzoekers eerst even op adem laten komen.”
Voorzitter Jan Lammers van de Dorpsraad Beekbergen voor het hotel waar de asielzoekers worden opgevangen
Voorzitter Jan Lammers van de Dorpsraad Beekbergen voor het hotel waar de asielzoekers worden opgevangen © Omroep Gelderland
De gemeente zet alle zeilen bij om zo snel mogelijk onderwijs te regelen voor de jongeren. Een tekort aan docenten maakt dat een lastige opgave. “We kunnen geen ijzer met handen breken. Daarom is het belangrijk om structuur en een zinnige dagopvang te realiseren”, zegt een gemeentewoordvoerder.
Voor maandag probeert de gemeente die dagopvang geregeld te hebben. Op een nader te bepalen locatie worden dan verschillende (sport en spel-)activiteiten aangeboden, en er wordt informatie gegeven over de Nederlandse samenleving en taal.

Tuintjes wieden of schoonmaken

Ook dorpsbewoners vinden die dagbesteding een belangrijk speerpunt, omdat ze vrezen dat verveling leidt tot extra overlast in het dorp. De dorpsraad zoekt daarom mee naar invulling van het dagprogramma. “Ze kunnen bijvoorbeeld tuintjes wieden, vakkenvullen in de supermarkt, of schoonmaken bij oudere mensen.”
Toch blijkt dat een lastige opgave, merkt Lammers, omdat er een bepaalde angst heerst in het dorp: “De huiver is er, om je huis door een asielzoeker te laten schoonmaken: kunnen we dat wel toelaten?”.
Zaterdagmiddag om 14.00 uur is er een bewonersbijeenkomst in dorpshuis De Hoge Weye. Hier kunnen inwoners met vragen terecht bij de gemeente en het COA. Ook burgemeester Heerts is aanwezig om zijn besluit toe te lichten.

Burgemeester Heerts reageert op het afgelopen gesprek met de Dorpsraad Beekbergen: “Het was een goed, maar indringend gesprek. Het is wel duidelijk dat de emmer van Beekbergen vol zit en dat deze opvang als een druppel te veel wordt ervaren. Daar heb ik alle begrip voor. Er komt al veel bij elkaar in Beekbergen en er is overlast. Daarom heb ik ook extra toezicht in het dorp en beveiliging toegezegd. En na uiterlijk zes maanden stopt deze opvang ook. Wat ik mooi vond, is dat er in het gesprek vanuit het dorp ook werd aangeboden mee te denken over activiteiten voor deze jongeren en over verbinding met het dorp.“