Noord-Veluwe

Minderjarige vluchtelingen mogelijk naar Nunspeet

Nieuwe locatie opvang minderjarige vluchtelingen
Nieuwe locatie opvang minderjarige vluchtelingen © RTV Nunspeet
NUNSPEET - Er komt mogelijk een permanente opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv'ers) aan de Elspeterweg in Nunspeet. Dat principebesluit heeft het college van B&W van Nunspeet maandag genomen.
Er moeten nog enkele aanpassingen gedaan worden aan dit pand. Voor het einde van het jaar kan het in gebruik worden genomen, meldt mediapartner RTV Nunspeet. Het is de bedoeling dat de groep van circa 80 amv’ers die nu in Fletcher Hotel De Mallejan verblijft, overgaat naar deze locatie.
Voor een definitief besluit wordt genomen, gaat de gemeente nog in gesprek met omwonenden, omliggende bedrijven en parken van de beoogde locatie.

'Locaties liggen niet voor het oprapen'

Burgemeester Céline Blom: "De opdracht van de gemeenteraad om een geschikte opvanglocatie te zoeken, vraagt om een goede voorbereiding en die kost tijd. De locaties liggen niet voor het oprapen. We zijn blij dat deze locatie gevonden is. Laten wij de jongeren zonder ouders/familie een thuis bieden, zolang zij niet terug kunnen naar hun eigen huis."
De opvang is in handen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zij draagt zorg voor onderwijs, dagbesteding, beveiliging en zorg. Deze nieuwe opvanglocatie is voor een periode van maximaal vijf jaar en heeft plek voor 100 jongeren. Na beëindiging van de noodopvang is het de bedoeling dat het wordt ingezet voor arbeidsmigranten.