Arnhem en omstreken

Schrik na klachten, maar provincie neemt afstand van beeld over werksfeer

Berends tijdens de installatie van de Provinciale Staten afgelopen maart.
Berends tijdens de installatie van de Provinciale Staten afgelopen maart. © ANP
ARNHEM - Het provinciebestuur van Gelderland reageert geschokt op de berichten over Commissaris van de Koning John Berends. De Gelderlander publiceerde een verhaal over pesterijen, woede-uitbarstingen en lichamelijk grensoverschrijdend gedrag. De provincie neemt in een verklaring afstand van het beeld dat wordt geschetst over de werksfeer. Toch zegt de ondernemingsraad de problemen te herkennen.
In de krant valt te lezen dat in de top van het Gelders provinciebestuur een angstcultuur zou heersen. Commissaris Berends en zijn vertrouwelingen zouden zich volgens meerdere ambtenaren schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

'Berends zette collega's publiekelijk te kakken'

Berends zou 'weinig positiefs bijdragen', slecht luisteren en niet geïnteresseerd zijn in anderen. Concrete voorbeelden worden in de krant niet genoemd en alle bronnen zijn anoniem. Meerdere ambtenaren zouden zich huilend bij de ondernemingsraad hebben gemeld.
Ook zou hij met deuren slaan, openlijk roddelen over medewerkers en zijn collega's publiekelijk te kakken zetten, zo meldt de krant. De kleinste misstap zou een nieuwe scheldpartij kunnen opleveren. "En bij de provincie wordt alles onder het tapijt geveegd", klaagt een ambtenaar.

OR-voorzitter: 'We waren op de hoogte van problemen'

De voorzitter van die ondernemingsraad is Jos Israel, tevens raadslid en fractievoorzitter van de Lochemse PvdA. Wanneer Omroep Gelderland zaterdagochtend contact zoekt met Israel, leest hij net de krant.
Israel geeft te kennen dat de OR op de hoogte is van problemen met de sociale veiligheid binnen de organisatie. "Daarom hebben we aangedrongen op een onafhankelijk, veilig en verdiepend onderzoek. We zijn er heel blij mee dat dat onderzoek nu wordt uitgevoerd. En ik weet dat mensen daar gebruik van maken."
Hij bevestigt dat er rechtstreekse signalen over ontevredenheid bij de OR terecht zijn gekomen. Over de aard van die signalen wil hij niets kwijt.
We nemen afstand van het door de Gelderlander geschetste beeld
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Ook de Gedeputeerde Staten (GS) schrijven zaterdagmiddag in een persbericht dat het 'duidelijk is dat er dingen zijn die beter moeten en kunnen.' "Maar", zo nuanceert de verklaring, "we nemen afstand van het beeld dat De Gelderlander schetst van de werksfeer die er organisatiebreed bij de provincie zou zijn."

Verbetering sinds vorig jaar

Volgens het provinciebestuur laat het werkbelevingsonderzoek uit mei dit jaar een verbetering te zien ten opzichte van het vorige onderzoek van november vorig jaar. Volgens dat onderzoek ervaarde 3 procent van de werknemers 'sociale onveiligheid'.
Maar omdat er 'op bepaalde plekken toch zorgen zijn', is er voor de zomer begonnen aan een breed vervolgonderzoek. De eerste uitkomsten daarvan verwacht de provincie binnen een maand.

Pestgedrag en driftbuien

Of bij de OR signalen zijn binnengekomen over pestgedrag, driftbuien of het overschrijden van lichamelijke grenzen wil Israel niets zeggen. "Ik wil wegblijven bij individuele casussen. Er wordt onderzoek gedaan en als uit het onderzoekt blijkt dat dit is gebeurd, ben ik niet blij."
In de verklaring van de GS staat daarover: "De Gelderlander doet in het artikel een aantal stevige uitspaken over de commissaris. Wij zijn geschrokken van wat in het artikel staat." Het provinciebestuur zegt dat het de signalen serieus neemt en de resultaten van het eerder genoemde onderzoek afwacht.

Reorganisatie zou Berends meer macht geven

Daarnaast is er veel te doen over een aangekondigde organisatiewijziging. Berends is van plan om kabinetsleden niet langer onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de provincie te laten vallen, maar onder die van hemzelf. Berends zou daardoor rechtstreeks de baas worden van die ambtenaren.
Het provinciebestuur bekijkt de haalbaarheid en wenselijkheid van die wijziging. De OR is allesbehalve voorstander van het plan: "We hebben op die organisatiewijziging negatief geadviseerd en we hopen van harte dat het provinciebestuur dit advies overneemt", zegt Israel. Ook de uitkomst van dit onderzoek wordt binnenkort verwacht.

John Berends zelf wil, ondanks het uitdrukkelijke verzoek van Omroep Gelderland, niet persoonlijk op de beschuldigingen reageren.