Stedendriehoek

Oud-boswachter Herman blijft strijden tegen kap van 125 jaar oude eik

Herman blijft voor 'zijn' oude eik staan
Herman blijft voor 'zijn' oude eik staan © Omroep Gelderland
EERBEEK - De provincie Gelderland wil al jaren een nieuwe weg aanleggen voor papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek. Het doel is de overlast van af- en aanrijdende vrachtwagens in het dorp te verkleinen. Na jaren wikken en wegen is er een nieuwe plek voor de weg gekozen, tot grote frustratie van omwonenden. Ook oud-boswachter Herman Heskamp is niet te spreken over de situatie, waarbij het lot van een eeuwenoude eik hem nauw aan het hart gaat.
"Deze eik is gepland rond 1900, en nu zo'n 125 jaar oud", zegt Heskamp, terwijl hij kijkt naar een eik die plaats biedt aan honderden insecten, vogels, vleermuizen en eekhoorns. "Talloze dieren genieten van de eik. En nu is het lot dat hij gekapt gaat worden, om de vrachtwagens hier vrij spel te geven", verzucht de oud-boswachter.
Als omwonende loopt hij iedere dag even naar de boom. "Een oude boom moet je koesteren en niet zomaar kappen voor een groeiende industrie."
Kijk hier naar wat Herman van de plannen vindt:
Eeuwenoude eik wijkt voor nieuwe weg

Alternatieve routes

Want dat is wat de papierfabriek wil: groeien en uitbreiden. Maar door de nodige klachten die de afgelopen jaren zijn ingediend vanuit buurtbewoners, die nu al veel last ondervinden van de vele vrachtwagens voor de deur, heeft de provincie gekeken naar mogelijke andere aanrijroutes (zie afbeelding).
Bewoners willen graag aanrijroute B door industrieel gebied, maar provincie Gelderland heeft gekozen voor route E door de groenstrook
Bewoners willen graag aanrijroute B door industrieel gebied, maar provincie Gelderland heeft gekozen voor route E door de groenstrook © Provincie Gelderland

Financiële plaatje doorslaggevend

Na een uitgebreid onderzoek heeft de provincie nu een duidelijke voorkeur uitgesproken voor optie E, waarbij een stuk groen langs 't Haagje moet worden opgeofferd voor de nieuwe weg. Zo moeten er bomen gekapt worden, en wordt ook de Eerbeekse beek verlegd.
De provincie geeft in een onderbouwing voor de keuze aan dat het financiële plaatje een rol heeft gespeeld bij de afweging: "We onderkennen dat de routes A, B en C op een aantal aspecten beperkt beter scoren dan route E. Wij hebben toch gekozen voor route E, omdat voor route E geen woningen van derden gesloopt hoeven te worden en ook geen bedrijfsterrein van derden hoeft te worden aangepast. Hierdoor liggen de kosten beduidend lager."

'Houd de overlast bij de industrie'

Het gegeven dat groen nu moet wijken voor kapitaal, is iets wat de omwonenden van 't Haagje woest maakt: "250 jaar papierindustrie geeft Eerbeek zijn identiteit, maar tijden veranderen. Het belang van groen wordt wetenschappelijk aangetoond, en nu wordt grofweg driekwart van deze groenstrook weggehaald. Houd de overlast bij de industrie, maar doe het de inwoners en de natuur het niet aan," zegt omwonende Reinoud Keesmaat.
Het verdwijnen van het groen is volgens de provincie echter slechts een tijdelijke situatie. Daarbij onderstreept ze dat de biodiversiteit na de herinrichting van het gebied juist beter zal worden. "Dit inrichtingsplan wordt opgesteld door landschapsarchitecten en ecologen. Het zal voorzien in de aanplant van veel verschillende inheemse soorten en streekeigen beplanting. Ook de omvorming van het huidige gras naar een kruidenrijk grasland met ecologisch beheer zal zorgen voor diversiteit."

Vertrouwen onder vriespunt gedaald

Mooie beloftes vanuit de provincie, maar helaas is het vertrouwen in deze plannen vanuit de buurtbewoners tot ver onder het vriespunt gedaald. Dit komt met name doordat ze zich niet gehoord voelen: "De provincie pretendeert samen te werken met de inwoners. Maar bij de keuze voor deze weg zijn wij niet betrokken, we staan er helemaal niet achter. De provincie streeft naar de juiste balans tussen industrie en leefbaarheid in Eerbeek, maar ze luisteren niet naar ons", besluit omwonende Anton van Gerrevink.

Beslissing

Op woensdag 27 september gaan Provinciale Staten hun definitieve stem uitbrengen over het plan, en zal duidelijk worden of de keuze van de provincie Gelderland voor deze nieuwe weg door zal gaan.