Rijk van Nijmegen

Herstelwerkzaamheden bij stuw bij Nederasselt

De schade aan de stuw bij Grave.
De schade aan de stuw bij Grave. © Frank Geutjes
NEDERASSELT - De stuw bij Nederasselt raakte vrijdag defect tijdens onderhoudswerkzaamheden. In de ochtend klapte een schuif uit de stuw, waardoor er een immense stroming vrij kwam, waarbij het waterpeil in gevaar kwam. Rijkswaterstaat is bezig om de stuw te repareren.
Het is gelukt om het schot door de stuw heen te duwen, maar helaas zit deze nog stevig vast met staalkabels. Om het losgeraakte schot te verwijderen, moeten de staalkabels eerst worden doorgebrand. Dan kan een schip met een kraan het schot weghalen. Daarna kan er een nieuw schot geplaatst worden. De aannemer die de onderhoudswerkzaamheden onder zich had, probeert de problemen op te lossen.
Vrijdagochtend klapte een onderdeel uit de stuw waardoor er een sterke stroom ontstond, die onder andere een bouwkuip met zich mee zoog. Er is toen al geprobeerd de schuif los te trekken, maar doordat deze onder water vast zit aan een juk - de metalen staanders waaraan het schot vast zit - kon dit schot niet vrijkomen.

Keerschot is vrij

Zaterdag is het keerschot vrijgekomen. Het kraanschip is bezig geweest met het bergen van het keerschot. Dat schot ligt op de bodem van de Maas, ongeveer 100 meter van de stuw. Deze moet eruit getild worden met het kraanschip. Tegelijkertijd wordt met camera's de situatie bij de stuw onderzocht. Met behulp van deze beelden worden de jukken vervolgens teruggeplaatst.
Gezien de sterke stroming is het onduidelijk hoe lang de werkzaamheden gaan duren. Het waterpeil dreigt door de snelle wegstroming te zakken. De Maas is preventief gestremd om eventuele problemen voor scheepvaart te voorkomen. De keersluis bij Heumen is gesloten om overlast op het Maas-Waalkanaal en aftakkingen te voorkomen.
De scheepvaart op de Maas is momenteel stilgelegd. Binnenvaartschepen kunnen de omvaarroute gebruiken, of ervoor kiezen om tijdelijk voor anker te gaan. De omgeving rondom het gebied is geïnformeerd.
Rijkswaterstaat plaatst op Twitter de laatste updates rondom het herstel van de stuw.