Achterhoek / Liemers

Flexwoningen bouwen klinkt snel, maar het tegendeel is waar

Start bouw flexwoningen Doesburg
Start bouw flexwoningen Doesburg
DOESBURG - Gemeenten in de Liemers maken voortvarend plannen voor de bouw van zogeheten flexwoningen. Dat zijn tijdelijke huizen om snel iets te doen aan de ergste woningnood. De plannen in Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar beloven bij elkaar honderden woningen, maar ondertussen moet de eerste nog gebouwd worden. En dat betekent wachten voor de toekomstige bewoners.
Volgens alle gemeenten is de bouw van flexwoningen niet per se sneller dan de bouw van andere woningen. Want ook voor flexwoningen gelden de gewone regels en inspraakprocedures met bijbehorende termijnen.

Doesburg is gestart met aanleg

Doesburg lijkt nu de snelste van de vier te zijn. Het bouwrijp maken van het terrein is net begonnen. De bedoeling is dat er 15 flexwoningen komen op een stuk braakliggend terrein aan de Kraakselaan. Die moeten nog vóór het einde van het jaar klaar zijn. De flexhuisjes zijn voor starters en statushouders en blijven voor een periode van 20 jaar staan.
Duiven maakte eind juni bekend 120 flexwoningen op locatie De Eng te willen bouwen. Maar nu blijkt dat die huizen er dit jaar zeker nog niet komen te staan. Dat heeft onder meer te maken met langere levertijd voor materialen en de aanleg van een stroomnet.

Starters en spoedzoekers

Westervoort heeft met woningcorporatie Vivare afgesproken dat er 20 tot 30 flexwoningen in de sociale huur worden gebouwd. Ook die zijn bedoeld voor jongeren en starters op de woningmarkt en spoedzoekers, bijvoorbeeld mensen die uit een relatie komen. Er is echter nog geen locatie bekend en ook niet hoe lang de flexwoningen mogen blijven staan. Na de zomer is naar verwachting het onderzoek naar een geschikte plek klaar. Op dit moment staan er nog geen flexwoningen in Westervoort.
Ook Zevenaar heeft nu nog geen flexwoningen en onderzoekt samen met woningverhuurder Baston Wonen wat de mogelijkheden zijn.