Rijk van Nijmegen

Dassen moeten wijken voor 800 asielzoekers

Alleen al de lucht van 800 asielzoekers en hun verzorgers doet de das vertrekken
Alleen al de lucht van 800 asielzoekers en hun verzorgers doet de das vertrekken © Pixabay
MALDEN - De rechter gaat niet mee in het verzoek van de natuurbeschermers van Das & Boom om een streep te zetten door de komst van 800 asielzoekers naar Malden. De zitting bij de rechtbank in Arnhem diende woensdagochtend en 's middags volgde al een uitspraak.
Want het Centraal Orgaan opvang asielzoekers heeft haast. Deze donderdag wordt al begonnen met de bouw van de noodopvang. De werkzaamheden nemen ongeveer drie tot vijf 5 weken in beslag. De verwachting is dat de eerste asielzoekers begin augustus komen.

'Droeve dag'

De tijdelijke opvang in Malden is een deeltje van de oplossing van de asielcrisis die Nederland teistert. De motivatie van de rechter die de beslissing moet onderbouwen laat nog twee weken op zich wachten.
Das & Boom noemt het "een droeve dag voor de natuurbescherming". De natuurbeschermers zijn niet tegen de komst van een noodopvang, maar wel op de locatie die nu is gekozen.
Volgens de natuurbeschermers jaagt de komst van de noodopvang aan de Sint Jacobsweg in Malden beschermde dassen in het gebied de dood in. De provincie Gelderland heeft een ontheffing op de Wet Natuurbescherming verleend. Daardoor kan begonnen worden met de bouw. Das & Boom sleepte de provincie vergeefs voor de rechter.

Geur van 800 asielzoekers

Volgens Das & Boom wordt een ecologische verbindingszone om zeep geholpen waar de overheid zelf jarenlang miljoenen in heeft geïnvesteerd. Precies op de plek waar de noodopvang komt is nog een nauwe doorgang waarbij verschillende diersoorten, waaronder de das, van het ene natuurgebied naar het andere kunnen.
Voorgenomen maatregelen om de dieren te beschermen halen volgens de stichting weinig tot niets uit. Zo worden er bijvoorbeeld schermen geplaatst die geluid en licht zouden moeten weren. "Maar die kunnen de geur van 800 asielzoekers en hun verzorgers niet tegenhouden en dat zal leiden tot het vertrek van de dassen", stelt Das & Boom. "De maatregelen zijn puur cosmetisch dan wel niet functioneel, en zullen niet voorkomen dat dieren het gebied blijvend verlaten."

Voldoende alternatieven

Het gaat er bij de natuurbeschermers ook niet in dat de honderden asielzoekers alleen daar terecht zouden kunnen, precies midden in een kwetsbare ecologische verbindingszone. Een zak met geld had een boer in de buurt makkelijk kunnen overtuigen land beschikbaar te stellen en daarmee was de kwetsbare natuur gered. "Er zijn voldoende gebieden voorhanden die via een pachtregeling van boeren gepacht kunnen worden en waar geen hoge ecologische waarden aanwezig zijn en waar geen positieve bestemming voor de natuur geldt."
Das&Boom zal de procedure met de provincie Gelderland voortzetten om in ieder geval erop toe te zien dat de noodopvang uiterlijk 1 december 2023 weer verdwijnt, zoals ook is toegezegd door de gemeente Heumen. Al hebben de natuurbeschermers er weinig vertrouwen in dat de noodopvang ook echt voor slechts vier maanden zal worden opgetuigd. Het COA kan een nieuw verzoek indienen om voortzetting na 1 december te bewerkstelligen.
In het blauw de beoogde locatie ten zuiden van Nijmegen
In het blauw de beoogde locatie ten zuiden van Nijmegen © Das & Boom