Arnhem en omstreken

'Schande dat deze mafkees nog niet achter slot en grendel zit', klinkt het over linkse activist

'Schande dat deze mafkees nog niet achter slot en grendel zit'
'Schande dat deze mafkees nog niet achter slot en grendel zit' © Omroep Gelderland
ARNHEM - "Het is een schande dat deze mafkees nog niet achter slot en grendel zit." Het Arnhemse PVV-raadslid Coen Verheij laat er geen gras over groeien als het gaat om het gedachtengoed van de extreemlinkse activist Paul Treanor. Die legde aan Omroep Gelderland uit waarom hij geweld tegen rechtse groeperingen soms legitiem vindt. Naast FvD noemde Treanor daarbij PVV en SGP als "risicopartijen".

Begin dit jaar stuurde Treanor een e-mail aan onder anderen burgemeester Ahmed Marcouch en Omroep Gelderland met een oproep tot geweld die hij eerder aan het Almeerse FvD-raadslid Brent Hadderingh stuurde. Dat deed hij naar aanleiding van het optreden van het Arnhemse FvD-raadslid Gino Luurssen in het uit de hand gelopen debat over de vraag of geslachtsregistratie voor transgenders moet worden vergoed.

Naar aanleiding daarvan stelde Omroep Gelderland Treanor een aantal vragen waarop hij zijn standpunt verkondigt dat geweld tegen rechtse groeperingen onder omstandigheden legitiem is. Treanor antwoordt uitvoerig en met paginalange betogen waarin hij onder meer uitlegt waarom partijen als Forum voor Democratie verboden zouden moeten worden en wanneer geweld tegen rechtse partijen toegestaan zou zijn. Zijn ideeën laten zich dan ook moeilijk beknopt samenvatten, maar zijn zeker als zeer extreem te bestempelen.

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) geven aan vanwege privacy niet op individuele aangiftes en onderzoeken zoals die rondom Paul Treanor in te kunnen gaan. Wel toont het OM cijfers waaruit een explosieve stijging van het aantal meldingen over bedreigingen aan het adres van politici blijkt. Namelijk 1125 vorig jaar, waar dat er 2021 nog 588 waren. Van die meldingen werden er 889 als strafbaar beoordeeld, tegenover 373 het jaar daarvoor. “Het bedreigen van politici is een hardnekkig probleem”, ziet het OM.

"We leven in een tijd waar gevaar voor bedreiging en oproep tot moord blijkbaar bij de vacaturetekst van politicus hoort", ervaart FvD-raadslid Gino Luurssen. "Dat is wel vaker zo geweest in het verleden, maar volgens mij waren we het erover eens dat we daar eens mee moesten stoppen. Alleen lijken sommige mensen te denken dat hun bedreigingen richting politici wél gerechtvaardigd zijn." Die mensen zien zichzelf volgens Luurssen als zelfbenoemde "helden".
We leven in een tijd waar gevaar voor bedreiging en oproep tot moord blijkbaar bij de vacaturetekst van politicus hoort
Gino Luurssen, raadslid FvD
Treanor heeft al eerder politici 'bedreigd en gedemoniseerd', onder wie Pim Fortuyn, aldus PVV'er Verheij. "Het is absoluut noodzakelijk dat democratisch gekozen politici zonder geweld en bedreiging hun kiezers kunnen vertegenwoordigen. Dat staat buiten iedere discussie. Maar door dit soort idioten een podium te geven en bij gepleegde misdrijven niet te vervolgen, wordt de democratie ondermijnd."

'Extreemlinkse figuren'

"Helaas zien we steeds vaker dat extreemlinkse figuren de hand boven het hoofd wordt gehouden", vindt Verheij. "Kijk bijvoorbeeld naar Extinction Rebellion en Kick Out Zwarte Piet. Als er omwille van deze agressieve identiteitsideologie steeds vaker wordt weggekeken, dan wordt onze vrijheid en de rechtsstaat schade aangedaan en verliest iedereen."
Verheij zegt te hopen dat het OM 'de moeite neemt de mails van deze Paul eens goed te bestuderen en besluit over te gaan tot vervolging'. "Want deze gevaarlijke gek moet worden gestopt."

'Geweldsmonopolie bij politie'

Ook andere raadsfracties nemen afstand van de ideeën van Treanor. "We leven in een rechtstaat en het geweldsmonopolie ligt bij de politie", stelt Niels Scholten (Volt). "Nergens anders. En dat moeten we zo houden. Het is onacceptabel als burgers op eigen initiatief geweld denken te mogen gebruiken."
Het fundament van een democratie is dat de politieke strijd gevoerd wordt met woorden, vindt Giovanni Visser (PvdA). "Geweld is de dood van de democratie. Iedere volksvertegenwoordiger verdient het om in vrijheid een mening te uiten, binnen de grenzen van de wet."

'Gezonde minderheid gaat gesprek aan'

Als we loslaten dat het geweldsmonopolie bij de overheid ligt, worden we een soort Amerika waar je bang moet zijn dat je buurman je ombrengt vanwege een afwijkende mening, betoogt Rick Jansen (ChristenUnie). "Bescherming van minderheden moet in het hoofd van iedere burger in Nederland zitten en daarom ook bij de overheid. Als minderheden bewust worden gediscrimineerd, is het rechtssysteem het geëigende middel om dat tegen te gaan. En anders zijn de media een goede tweede om het aan de kaak te stellen."
Een gezonde minderheid gaat volgens Jansen het gesprek aan, en blijft niet alleen in het slachtofferschap hangen. "Geweld gebruiken om het standpunt van de ander te veranderen, heeft een averechts effect."

'Zaak voor de rechtbank'

Treanor stelt dat politici eerst zijn stukken zouden moeten lezen, voordat ze daarop een reactie geven. "Of de mails en stukken echt een bedreiging vormen, in juridische zin, is een zaak voor de rechtbank", vindt hij.