Arnhem en omstreken / Rijk van Nijmegen

Blijft dit natuurpareltje bij Groesbeek beschermd?

Blijft dit natuurpareltje bij Groesbeek beschermd?
Blijft dit natuurpareltje bij Groesbeek beschermd?
GROESBEEK - Als het aan de BBB ligt, verliezen kleine natuurgebieden hun Natura 2000 status. Dat zou misschien ook gelden voor De Bruuk, een klein gebied met een grote soortenrijkdom. Dit natuurgebied bij Groesbeek is nog geen 100 hectare groot, maar staat in de top drie van botanisch rijkste natuurterreinen van Noordwest-Europa. In dit artikel lees je over de derde tv-aflevering van BuitenGewoon waarin je kunt zien hoe soortenrijk De Bruuk is.
Op elke vierkante meter van De Bruuk groeien tientallen plantensoorten. En dat betekent ook een enorme rijkdom aan insecten. 'In de negentiende eeuw bestonden er honderdduizenden hectare blauwgraslanden zoals De Bruuk', vertelt ecoloog Henny Brinkhof in de aflevering. Hij legt uit dat er nu veel minder hectares zijn van dit type natuurgebied. 'Het is qua oppervlakte voor 99,9% achteruit gegaan.'
Brinkhof ziet De Bruuk als een soort oase in een groene woestijn. "Dit kunnen we niet missen. Als we dit niet meer hebben, stort het hele systeem in.'

'Minder gebieden'

Henk Vermeer van de BBB nuanceert het voornemen van zijn eigen partij. "Het is onjuist om te stellen dat we de N2000-status van De Bruuk weg willen halen. Ieder N2000-gebied moet worden beschermd en achteruitgang moet voorkomen worden."
Het is in BBB-ogen wel zo dat grote gebieden er beter voor staan dan kleine. "Ze zijn robuuster", zegt Vermeer. "Daarom hebben wij voorgesteld om naar een kleiner aantal gebieden te gaan. Maar netto wellicht naar meer hectares natuur in totaal." Samen met JA21 kwam BBB onlangs met een eigen plan. Daarin staat het idee aan de hand van een bestaande databank per natuurgebied te kijken naar de staat van flora en fauna.

Provinciaal plan

Op de site van de provincie Gelderland staat: ''De Bruuk is een Natura 2000-gebied, hiermee valt het onder de Europees beschermde natuurgebieden. We doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en versterken. Daarom gaan we deze vochtige grasgebieden (blauwgraslanden) herstellen en verder uitbreiden. Natuur kan zich herstellen als de waterstand verhoogt, daarom gaan we de waterstand verhogen in de Bruuk. Hiervoor hebben we voldoende oppervlakte- en grondwater nodig. De nieuw aangelegde wateringang bij Ashorstersloot maakt dit mogelijk.''

De aflevering

In deze derde aflevering van Buitengewoon zie je verschillende soorten planten terugkomen, zoals de Spaanse ruiter en de brede orchis. Maar ook insecten komen uitgebreid aan bod. Zo vertelt bijenexpert Mathijn Speelman hoe belangrijk kleine stukken natuur zijn voor veel bijensoorten. Aangezien de aantallen insecten de afgelopen jaren met 70% afgenomen zijn, is dit een belangrijk onderwerp.
Zaterdag 17:15u is de aflevering De Bruuk te zien op TV Gelderland (elk uur herhaald). Of bekijk hem hieronder.
BuitenGewoon - De Bruuk