Stedendriehoek

Meer maatregelen nodig om Gelderse natuur te beschermen

Een bosgebied op de Veluwe.
Een bosgebied op de Veluwe. © Rob Voss
UDDEL - Er zijn meer maatregelen nodig om de Gelderse natuur te beschermen en te verbeteren. Herstelplannen zoals het terugbrengen van de stikstofuitstoot en het beter vasthouden water zijn hard nodig. Volgens provinciebestuurder Peter Drenth gaat het in Gelderland wel de juiste kant op, maar toch waarschuwt hij alvast: "De impact is enorm."
De provincie Gelderland heeft de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar de staat van de beschermde natuurgebieden. Daaruit blijkt dat het op de meeste plaatsen niet goed gaat. Als de provincie met herstelplannen komt, gaat de natuur niet verder achteruit en komt er op sommige plekken zelfs verbetering.
Een aantal van die herstelplannen is al in gang gezet, maar er komt ook nog een aantal flinke maatregelen bij, zoals het uitkopen van boeren, bosverjonging en het verhogen van de waterstand.

Zorgen

Dat zorgt voor grote uitdagingen. "In Gelderland komen alle grote natuurproblemen samen. We moeten echt aan de bak", zegt provinciebestuurder Drenth. "Er gaan heel ingrijpende dingen gebeuren in Gelderland. Het is een transitie die we gaan maken en daar heb ik wel zorgen over. Want hoe krijgen we iedereen mee? Hoe zorgen we niet voor ontwrichting van de samenleving? We pakken het zorgvuldig aan en gaan niet voor de theorie van de verschroeide aarde, maar die van perspectief."
In Gelderland komen alle grote natuurproblemen samen.
Peter Drenth, gedeputeerde
Heel concreet zijn de plannen verder nog niet. Volgens Drenth maakt de provincie vandaag een tussenstap. Gelderland is namelijk verlicht om op 1 juli het zogenoemde Provinciaal Programma Landelijk Gebied aan Den Haag te presenteren. Daarin staat hoe de natuur de komende jaren wordt verbeterd.
"Maar we zijn van heel veel zaken afhankelijk hoe we die plannen concreet vorm willen geven", legt Drenth uit. "Zo wachten we nog op het landbouwakkoord, een regeling voor de piekbelasters en een waterrichtlijn." De provincie komt in november met een compleet plan. Dan kan ook het nieuwe provinciebestuur, met BBB, een ei over de plannen leggen. "Heel zorgvuldig."

Hoopvol

Drenth is blij dat de natuurmaatregelen die de provincie eerder nam, wel lijken te werken. Zo is in natuurgebied Korenburgerveen bij Winterswijk de waterstand verhoogd, wat voor natuurherstel heeft gezorgd. "Het heeft dus wel zin om dingen te doen. Dat maakt mij wel hoopvol." Drenth benadrukt dat de oplossing voor de Gelderse 'natuurproblemen' niet alleen bij stikstof ligt. "Ook droogte en water spelen een grote rol."
Voor elk natuurgebied wordt nu, samen met de Wageningen Universiteit, gekeken wat de oplossing voor het gebied is om de natuur te verbeteren. In de Achterhoek en het Rivierengebied moet dat gaan lukken, verwacht de provincie. Op de Veluwe is de uitdaging een stuk groter. "Door de zandgronden waar het gebied uit bestaat, heb ik weinig knoppen om aan te draaien."
De A1, A12 en A50 lopen dwars over het gebied heen. Dat zorgt voor heel veel uitstoot.
Peter Drenth, gedeputeerde
Op de Veluwe zal vooral de stikstofuitstoot naar beneden moeten. "Bij boeren, industrie en verkeer." Iedereen moet bijdragen. "Vergeet bijvoorbeeld niet", vertelt Drenth, "de A1, A12 en A50 lopen dwars over het gebied heen. Dat zorgt voor heel veel uitstoot."

Vergunning

"Alle Gelderlanders gaan uiteindelijk veel merken van de maatregelen die we nemen. We hebben allemaal met de natuur te maken. Daar gaan we wat aan doen. Als de bossen en heide er gezonder bij staan, gaan we dat gewoon zien. Als we dat op orde hebben, kan ik ook makkelijker een vergunning afgeven zodat we ook weer makkelijker allerlei dingen met elkaar kunnen doen."