Rivierengebied

'Boeren steeds meer in de knel', LTO trekt aan de bel over 'kalenderlandbouw'

Boeren kunnen zich nauwelijks aan de kalender van de overheid houden
Boeren kunnen zich nauwelijks aan de kalender van de overheid houden © Pixabay
ELST - Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) overhandigt vandaag in Den Haag een petitie aan het kabinet om aandacht te vragen voor de gevolgen van de zogeheten kalenderlandbouw. Volgens de belangenbehartiger is er een onwerkbare situatie ontstaan. Ook uit een rondgang van Omroep Gelderland langs akkerbouwers blijkt dat er nauwelijks boeren zijn die zich aan de kalender van de overheid kunnen houden.
Het lijkt op papier zo handig en overzichtelijk. Een kalender waarop precies te zien is wanneer je als boer mest mag uitrijden, vanggewassen moet zaaien en gegevens moet aanleveren. Maar wat doe je als je zoals dit jaar te maken hebt met een extreem nat voorjaar en de hele zaai- en oogstcyclus flink opschuift? Dan hebben boeren een probleem. "Boeren en tuinders komen steeds meer in de knel door kalenderlandbouw", zoals LTO alle datum gebonden regels samenvat.

Het kabinet wil dat de aardappelen (en ook en reeks andere gewassen) voor 1 oktober uit de grond zijn, zodat boeren vervolgens zogeheten vanggewassen kunnen planten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat hoe eerder dit wordt ingezaaid, hoe effectiever er stikstof uit de bodem wordt gehaald. En dat moet dan weer de grondwaterkwaliteit bevorderen.

Volgens akkerbouwer Jan Gerritsen uit Heelsum kun je als boer niet werken met een kalender. "Wij zijn afhankelijk van het weer, daar kunnen we niet omheen", benadrukt hij. Zijn mais ging dit jaar later in de grond en dus is oogsten voor 1 oktober haast onmogelijk. "Daar loopt iedereen nu tegenaan."
LTO zou veel liever zien dat er een afspraak komt over het inzaaien van een vanggewas nadat er is geoogst. "Anders zullen de opbrengsten van de gewassen veel minder zijn."

Reactie overheid

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit laat liet eerder al in een reactie weten te snappen dat er een vervelende situatie is ontstaan voor telers. "De regeling komt voort uit de afspraken met Europa om de kwaliteit van ons water te verbeteren. Het is nog steeds aan ondernemers zelf om te bepalen wanneer zij een gewas van het land halen om een vanggewas in te zaaien. Een vanggewas trekt stikstof uit de bodem, waardoor het minder in ons water terechtkomt. Als de boer na 1 oktober een vanggewas inzaait mag hij/zij het volgende jaar iets minder bemesten met stikstof."