Rivierengebied

Hier vind je bloemrijke graslanden en sloten vol leven

Hier vind je bloemrijke graslanden en sloten vol leven
Hier vind je bloemrijke graslanden en sloten vol leven
CULEMBORG - Twee reeën zijn bijna onzichtbaar tussen de hoge boterbloemen. Op een paaltje zingt de tureluur terwijl een paartje lepelaars zoekt naar eten in het natte grasland. Het natuurgebied De Regulieren bij Culemborg oogt als een landschapsmuseum: hier vind je bloemrijke gras en hooilanden die vroeger heel gewoon waren in Nederland. In dit artikel vertellen we je over deze natuur en kun je de tweede aflevering van het gloednieuwe seizoen van BuitenGewoon vinden.
Planten die in De Regulieren groeien, zijn plantensoorten als kamgras, trosdravik en goudhaver. Deze soorten kwamen vijftig jaar geleden veel voor in Nederland. Het gebied staat te boek als een van de meest vlinderrijke gebieden in de omgeving. En in de sloot is ook veel leven te vinden; je vindt er de zeldzame krabbenscheer en kikkerbeet.

Bijzonder gebied

De Regulieren kregen vorm tussen 1974 en 1983 in het kader van de ruilverkaveling. Een plaatselijke werkgroep voor natuurbehoud zette zich in om de Regulieren te midden van intensief gebruikte landbouwgronden veilig te stellen als natuurgebied. Het terrein wordt nu beheerd door Geldersch Landschap & Kasteelen. Door speciaal maaibeheer en een hoge grondwaterstand zijn de hooilanden in het gebied bijzonder bloemrijk geworden.

Extensief beheer

Inmiddels groeit de aandacht voor het belang van bloemrijke graslanden in Nederland. In de discussie over de toekomst van de landbouw speelt extensief beheer een grote rol, dat leidt er wellicht toe dat we meer van deze boerennatuur terugkrijgen. In de uitzending van BuitenGewoon op zaterdag 3 juni onderzoeken we hoe rijk de soortenrijkdom in De Regulieren is. Presentator Harm Edens: “Als je ergens op je rug wilt liggen in het gras, dan is het wel hier. Voor de toekomst van onze natuur is het echt nodig dat we dit op veel meer plaatsen in Nederland gaan ontwikkelen.”
De tweede aflevering van BuitenGewoon is zaterdag 3 juni om 17.15 uur te zien (en daarna elk uur herhaald). Hieronder vind je de aflevering ook:
BuitenGewoon - Bloemrijke graslanden