Arnhem en omstreken

Probleem met de buren? Zo los je het op

Deze foto is ter illustratie. Het gaat hier niet om een echte burenruzie.
Deze foto is ter illustratie. Het gaat hier niet om een echte burenruzie. © Omroep Gelderland
ARNHEM - Overlast van de buren, daar kun je zelf iets tegen doen. Ook samen met de buren. In dit artikel geven we je tips hoe om te gaan met een probleem met buren. Kom je er echt niet uit, dan kun je naar de rechter stappen.
Ruzie maken met je buren lost eigenlijk nooit iets op. En hoe langer een burenruzie duurt, hoe erger de zaak wordt. Je vindt dat je bij een conflict in je recht staat, maar dat vindt je buur waarschijnlijk ook.
Onder meer de website van Het Juridisch Loket geeft adviezen hoe je de ruzie kunt beëindigen. En je zult over een drempel moeten, want praten met de buren over een oplossing is de beste manier. Doe dit op tijd en op een vriendelijke manier.

Geen verhaal halen

Stel, er is iets gebeurd en je bent heel erg boos. Ga geen verhaal halen als je boos bent, de kans is groot dat je de andere partij beschuldigt en daarmee gooi je meestal je glazen in; je buren zullen niet luisteren naar wat je te zeggen hebt. En je hebt toch echt de andere partij nodig, die heeft ook een lezing van het gebeurde. Immers, de meeste verhalen hebben twee kanten.
Hoe kom je goed beslagen ten ijs? Maak een lijstje van wat jou overlast geeft, zodat je duidelijk hebt wat precies vervelend voor je is. Bedenk welke gevolgen de overlast voor je heeft en leg dat duidelijk aan je buren uit, zodat je makkelijker samen een oplossing kunt zoeken.

Zijn de buren echt het probleem?

Niet onbelangrijk: zijn de buren wel de oorzaak van de overlast? Zoek uit of de overlast ook echt bij de buren vandaan komt. Geluids- of stankoverlast komt mogelijk ergens anders vandaan, in een flatgebouw kan geluid zich verplaatsen via ventilatiesystemen.
Is het probleem buiten, de tuin bijvoorbeeld? Uw buren doen misschien niets verkeerd. Er zijn duidelijke regels voor erfafscheiding, takken die over de schutting hangen en de heg die dicht bij de erfgrens staat.
Het Kadaster kan je helpen bij het bepalen wat van jou is en wat van de buren naast of achter je door een landmeter langs te sturen als de tekening in het taxatierapport van je woning niet duidelijk genoeg is.

Van wie is de grond?

Buren zijn automatisch eigenaar van grond als ze dat 20 jaar 'te kwader trouw' in het bezit hadden. Daarmee bedoelen we: bewust grond in bezit nemen. De 'bezitter te kwader trouw' weet dat hij geen eigenaar is. Dit 'in bezit nemen' moet wel op een voor iedereen kenbare manier gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld door het perceel bij je tuin te trekken of het af te zetten met een hek of schutting.
Er bestaat ook bezit 'te goeder trouw'. Je bent te goeder trouw wanneer je niet wist en ook niet had behoren te weten dat de grond die je in bezit had van een ander is (of was als de verjaringstermijn al is verstreken). Hier geldt een verjaringstermijn van 10 jaar.

Wie bellen?

Kom je er samen niet uit dan kunnen jullie vragen aan een derde partij om te bemiddelen. Ben je huurder, meld het probleem dan schriftelijk bij de verhuurder of woningbouwvereniging. Ben je eigenaar van een appartement, meld de overlast dan bij het bestuur van jouw VVE.
In de meeste gemeenten kun je een beroep doen op buurtbemiddeling. Getrainde bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. Dit werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een lijst met contactpersonen per gemeente.
Gemeenten hebben vaak een overlastmeldpunt. Je kunt contact met dat meldpunt zoeken en vragen wat de gemeente voor jou kan betekenen.
Als je er zeker van bent dat jouw buren dingen doen die strafbaar zijn, geweld gebruiken of vernielingen aanrichten, schakel dan de politie in.
Heb je alles geprobeerd? Er is nog altijd de gang naar de rechter.