Rivierengebied

'Heel Holland zakt', Gelderse woningen ook in gevaar door droogte

Schade aan een woning in de gemeente Buren door bodemdaling
Schade aan een woning in de gemeente Buren door bodemdaling © Omroep Gelderland
BUREN - Door aanhoudende droogte dreigen een miljoen woningen in Nederland te verzakken en flinke schade op te lopen. Vooral uit het Rivierengebied komen steeds meer meldingen. Gemeenten moeten nu de regie pakken, zeggen deskundigen.
Waren er eerder vooral problemen in veenweidegebieden als Friesland, de laatste jaren komen er steeds meer meldingen uit Gelderland. Dat ziet Mark Born van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), een organisatie die huiseigenaren en gemeenten adviseert over verzakkingen van huizen. "Volgens onze schatting gaan 1 miljoen woningen in de komende 15 jaar funderingsproblemen krijgen."
Het Rivierengebied is één van de zwaarst getroffen regio's, blijkt uit cijfers van het KCAF. Een aantal hete en droge zomers achter elkaar lijkt de oorzaak, zegt Born. "Er verdampt gewoon meer water dan dat er naar beneden valt. Dan daalt de grondwaterstand."
Kaart met meldingen van verzakte huizen die sinds 2019 bij het KCAF zijn binnengekomen. Lichtblauw is 1 melding, iets donkerder 2 meldingen en donkerblauw 3 of meer meldingen.
Kaart met meldingen van verzakte huizen die sinds 2019 bij het KCAF zijn binnengekomen. Lichtblauw is 1 melding, iets donkerder 2 meldingen en donkerblauw 3 of meer meldingen. © KCAF
Bij huiseigenaren zijn de risico's nog relatief onbekend, zegt Born. "Daarom moet hier echt aandacht voor komen. Je merkt dat negen van de tien mensen bij het kopen van een huis wel letten op welke keuken erin zit. Maar dat er ook nog iets onder ligt wat heel belangrijk is, neemt iedereen voor lief."

Roep om hulp

Volgens cijfers van verzekeraars kost het gemiddeld 64.000 euro om de fundering van een huis te herstellen, kosten die huizenbezitters in principe zélf moeten betalen. Voor woningeigenaren is niet altijd duidelijk bij wie zij kunnen aankloppen. De provincie, waterschappen en gemeenten gaan alle drie over een deel van de waterhuishouding in Nederland. Al het water binnen de bebouwde kom valt binnen de gemeente. Maar het waterpeil op eigen grond is wettelijk gezien de verantwoordelijkheid van huiseigenaren. "Terwijl je daar heel weinig invloed op hebt", zegt Born.
Het KCAF vindt daarom dat gemeenten de regie moeten pakken om woningeigenaren te helpen, maar ziet ook dat niet overal die handschoen wordt opgepakt: "Bij kleine gemeenten is er geen of heel weinig kennis. En ze zijn bang dat het niet bij eentje blijft. Een grote rekening schrikt heel erg af. Dat maakt het dat gemeenten zeggen: dit is niet ons probleem."
Bekijk hieronder het verhaal van Nicole Schakenraad uit Buren. Haar huis verzakte door de droogte.
Het huis van Nicole verzakt door droogte

'Groter dan Groningen'

Ook in de landelijke politiek is er nog te weinig aandacht voor dit probleem, zegt Jaco Geurts. De CDA'er uit Barneveld, tot een paar weken geleden Tweede Kamerlid, diende in 2018 een motie in voor een 'vervolgonderzoek naar de ecologische, sociale en economische gevolgen van de veenbodemdaling'. "Daar is weinig tot niets mee gedaan. Ik moet eerlijk zeggen dat het Rivierengebied ook bij mij nog niet direct op mijn netvlies stond. Mijn inschatting is dat de financiële schade mogelijk wel groter is dan die van de aardbevingen in Groningen."
"Het is nog totaal niet doorgedrongen in de Tweede Kamer", zegt Geurts. "Ik zeg al jaren: Heel Holland zakt. Je zult maar die scheuren in je huis krijgen. Dat is heftig en het gaat je veel geld kosten. We hebben in het coalitieakkoord nu eindelijk één zinnetje staan hierover. Dat was al best moeilijk omdat collega's dachten: is het probleem dan zo groot?"

De verzakkingen van huizen in het Rivierengebied en de wanhoop van woningeigenaren komt dinsdagavond aan bod in het televisieprogramma In het Vizier van De Jager van Omroep Gelderland. Daarin gaat Inge de Jager op zoek naar mensen die in de knel zitten, zich niet gehoord voelen en met de rug tegen de muur staan. Loop jij ook tegen dit soort zaken aan? De redactie van In het Vizier van De Jager wil graag met je in contact komen. Stuur daarvoor een e-mail naar inhetvizier@gld.nl. Je kunt de tv-uitzending van dinsdag ook alvast vooruitkijken.