Arnhem en omstreken

Gênant raadsdebat schept meer onduidelijkheid over onteigening woningen in Arnhem

De bewoners van de Schaapsdrift vulden andermaal de publieke tribune met hun protestborden.
De bewoners van de Schaapsdrift vulden andermaal de publieke tribune met hun protestborden. © Omroep Gelderland
ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad liet zich woensdagavond weer eens van zijn lelijkste kant zien. Vrijwel alle partijen leken een akkoord te steunen dat tot doel heeft wat meer zekerheid te bieden aan bewoners rondom de Arnhemse Schaapsdrift, die al bijna een jaar de sloopkogel voor hun woning vrezen. Maar tijdens de behandeling vlogen de fracties elkaar opnieuw in de haren. Waar de bewoners eerst gematigd positief waren, heerst er nu weer vooral negativiteit.
In maart vorig jaar besloot de gemeente de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op te leggen aan zo’n 150 huishoudens in de omgeving van de Schaapsdrift. Huiseigenaren worden daarmee gedwongen bij verkoop hun bezit eerst aan de gemeente aan te bieden. Het college wil daarmee speculanten buiten de deur houden terwijl het plannen maakt voor doorontwikkeling van het gebied. Bij de woningbezitters leidt dit tot grote onzekerheid en hevig emotionele reacties. Zij vrezen gedwongen verkoop van hun huis waarna deze tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor nieuwbouw.
Op initiatief van GroenLinks en VVD werd een voorstel geschreven om het college in het verdere proces kaders mee te geven. Daar staat onder meer in dat er terughoudend moet worden omgegaan met de sloop van woningen en dat sloop en onteigening alleen kan bij een 'zeer groot belang'. Bestaande bouw zou als uitgangspunt moeten worden genomen en het college moet voor de zomer laten weten voor welke huizen de Wvg kan worden opgeheven.
Negen van de veertien raadsfracties zetten hun naam onder het voorstel. Kat in het bakkie dus en door naar de besluitvorming, zou je denken. Niets was minder waar. Wat volgde was een gênante vertoning waarbij de indienende partijen totaal niet op een lijn bleken te zitten over de betekenis van de woorden uit hun eigen voorstel.
Het begon met een uitgebreid betoog van ervaren rot Gerrie Elfrink (SP). Als een van de weinige sloot hij zich niet aan bij het voorstel, maar kwam met een eigen initiatief dat stelt dat bestaande woningen simpelweg niet worden gesloopt. Bij het voorstel van zijn collega's vroeg hij zich punt voor punt af wat dit nu precies betekent en in hoeverre dat meer duidelijkheid en zekerheid biedt voor de bewoners. Zo is er volgens hem helemaal nooit gezegd dat er niet terughoudend met sloop of onteigening wordt omgegaan of dat dit geen groot belang zou moeten dienen.

'Een groot fiasco'

Wat volgde was een zeldzame discussie tussen de indieners onderling waarbij de emoties hoog opliepen. CDA en ChristenUnie toonden zich zeer ontstemd over de woorden van met name GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders. "Als mijn mede-indieners toch allerlei ruimte zien voor sloop, ligt er niet op tafel wat wij hadden gehoopt", stelt Scott van den Broek (CDA).
Een groot fiasco, typeerde Van den Broek de vergadering na afloop. "Waar wij dachten een doorbraak te hebben, blijkt nu dat we nog ver uit elkaar liggen. Je merkt dat GroenLinks het amendement openbreekt, door bijvoorbeeld te stellen dat er vergroening moet komen en niet uit te sluiten dat die daar plaats gaat vinden." Huizen slopen voor vergroening is onbespreekbaar voor het CDA-raadslid. "Dat verstaan wij niet onder een 'zeer groot belang'."
Volgens Dirk Malda van de ChristenUnie moet het hele voorstel maar herschreven en verduidelijkt worden. "Zoals het nu is, neigen wij ernaar ons hieruit terug te trekken." De sfeer wordt er ondertussen niet beter op, erkent Malda. Ook na de vergadering ruziën verschillende raadsleden nog even met elkaar door.
Volgens Coenders ontkom je niet aan interpretatieverschillen. Hij wil na de vergadering niet voor de camera verschijnen om vragen te beantwoorden.
Als we de energie in de inhoud zouden steken in plaats van omgangsvormen en vorm, waren we al tien stappen verder geweest
Rebin Maref, raadslid VVD
Rebin Maref (VVD) baalt van de manier waarop de raadsleden het gesprek met elkaar hebben gevoerd. Even de emoties laten zakken en weer terug naar de inhoud, is zijn advies. "Als we de energie daarin zouden steken in plaats van omgangsvormen en vorm, waren we al tien stappen verder geweest." Als iedereen zich gewoon houdt aan de tekst die er op papier staat, zou er weinig onduidelijkheid overblijven, is Maref overtuigd. "Dat is waar de bewoners akkoord mee zijn gegaan."
En die bewoners lijken na deze vergadering niet zo positief meer over de ontwikkelingen. "Onvoorstelbaar. Geen woorden voor", beoordeelt wijkbewoner Charlotte Bink de gang van zaken. "Het is gewoon allemaal een wassen neus." Zij gaat er nog steeds vanuit dat haar huis 'waarschijnlijk wel weg zal moeten'. Haar vertrouwen in de politiek is 'totaal weg'.

'Gegijzeld in onzekerheid'

Volgens Eimer Wieldraaijer van de vereniging tot behoud van Schaapsdrift e.o. gaf het voorstel hoop. "Maar de interpretatieruimte zorgt toch weer voor verschillen van inzicht. De wijk blijft dus gegijzeld in onzekerheid. Stuitend."
Wethouder Cathelijne Bouwkamp hoopt dat de raad toch snel tot een besluit komt voor de kaders waarmee zij verder kan met de planontwikkeling voor een 'goede en fijne buurt voor huidige en toekomstige bewoners'. Voor de bewoners vindt zij het heel vervelend dat het allemaal zo lang duurt. Of zij in het hele proces dan niet dingen anders had kunnen doen om die onzekerheid eerder weg te nemen? "Dat denk ik niet nee."
Bekijk hier de reportage, via RTV Connect: