Achterhoek

Actiegroep in verzet tegen woningbouw Doesburg

Actiegroep Behoud Boerenlandschap Beinum.
Actiegroep Behoud Boerenlandschap Beinum. © Omroep Gelderland
DOESBURG - Peinzend kijkt Jan van Amstel in de wijk Beinum in Doesburg vanuit zijn achtertuin de verte in. Nu zijn daar nog weilanden, maar of dat zo blijft? De grond is namelijk al jaren in handen van projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis. En die wil daar honderden huizen bouwen. Tot afgrijzen van Van Amstel. Als voorzitter van de actiegroep Behoud Boerenlandschap Beinum trekt hij ten strijde tegen de nieuwbouw, en het gaat volgens hem niet alleen om het eigen uitzicht.
"Wie verzint het om in deze tijd van klimaatcri­sis te bouwen naast een Natura 2000-ge­bied en naast de rivier de IJssel met hoogwater­ri­si­co? En dat terwijl er ook nog niet goed gekeken is óf er uberhaupt wel behoefte is aan zoveel nieuwe huizen, of naar andere mogelijk geschikte bouwlocaties", beweert Van Amstel.

Bouwen voor wegtrekkende jongeren

De Stadspartij, met vijf zetels de grootste politieke fractie in Doesburg, zegt dat die woningbehoefte er wel is en vindt het vooral belangrijk dat er eindelijk woningen bijkomen voor starters en het middensegment. Fractievoorzitter David van Sommeren: "Veel jongeren trekken nu weg. Dit is een prima locatie en al zestien jaar lang is het duidelijk dat hier een keer gebouwd kan worden". Ook oppositiepartijen D66 en SP hopen dat de woningen dan vooral bedoeld zijn voor jongeren en het middensegment.
Wethouder Birgit Veldhuizen, verantwoordelijk voor wonen in Doesburg, weet van de weerstand, maar zegt ook dat er veel voorstanders voor bouwen zijn. En daarnaast ligt er volgens haar een duidelijke opdracht: "We hebben vanuit de provincie ook de opdracht en de ruimte voor het bouwen van honderden nieuwe woningen. Daar is ook behoefte aan met de huidige woningtekorten".

Water, natuur of huizen

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst onlangs werden buurtbewoners en belangstellenden bijgepraat door projectontwikkelaar en architect. In de eerste schetsen is te zien dat het nieuwe buurtje Wemmersweerd een ruim opgezette wijk moet worden, met ook ruimte voor groen. Om de plannen uit te kunnen voeren, moet er nog wel veel gebeuren, zoals het herzien van de bestemmingsplannen. Nu ligt er nog een agrarische bestemming op de grond. Ook ligt de beoogde locatie tegen een Natura2000-gebied en tegen de uiterwaarden van de IJssel. De vraag is óf er gebouwd kan en mag worden. Ook dat is nog niet duidelijk.
Actiegroep Behoud Boerenlandschap Beinum gaat door met de strijd tegen de mogelijke bouw. "We hebben zeker veertien argumenten waarom we daar niet moeten gaan bouwen", aldus van Amstel.