Rivierengebied

Een dijk versterken bij een historische stad is net even wat uitdagender

TIEL - Bij dijkversterkingen in het buitengebied rijden vrachtwagens en bulldozers af en aan met ladingen klei. Door de dijk hoger en breder te maken voldoet de waterkering dan weer aan de wettelijke vastgestelde norm. Maar het is een heel ander verhaal als je een dijk versterkt bij een historische stad als Tiel.
Met gepaste trots loopt aannemer Gerbert Ploegmakers met zijn laarzen over de modderige Ophemertsedijk bij Tiel. Daar werken zijn mensen sinds een paar weken in weer en wind aan het dijkversterkingsprogramma Stad Tiel. Met een afstand van zo’n 2,5 kilometer is het relatief klein te noemen.
Bekijk hier hoe de werkzaamheden gaan:
De dijkversterking bij Tiel is in volle gang
Maar het werk is er niet minder uitdagend om stelt Ploegmakers. “Het is een uniek project waar we te maken hebben met stedelijk gebied én historische panden. In deze dijk zitten alle facetten die je in een dijk kunt verzinnen. Denk aan het plaatsen van damwanden en een speciale CSM-wand* bij een historisch pand. Ook hebben we te maken met negen bestaande coupures en een historische vestingmuur. In de haven plaatsen we ook nog eens een kistdam omdat daar een boulevard komt."
Met de werkzaamheden houden we bewust rekening met Appelpop
aannemer Gerbert Ploegmakers
Met zwaar materieel en het intrillen van duizenden stalen damwanden ontkomen de inwoners en bezoekers van Tiel niet aan enige overlast. "Dijkversterking gaat nooit zonder hinder. Maar we proberen de bewoners wel proactief te informeren over de planning van de werkzaamheden. Zo hebben we een interactieve Bouw-app, nieuwsbrieven en organiseren we regelmatig inloopavonden. Donderdag 13 april hebben we om 16:00 uur en 19:00 uur twee inloopmomenten in cultuurcentrum Zinder.”
Op die manier probeert Ploegmakers het voor iedereen zo ‘gemoedelijk mogelijk’ te maken. “Met de werkzaamheden houden we bewust rekening met Appelpop op 8 en 9 september. We denken echt met de stad mee en willen festivalgangers niet in de weg zitten. De werkzaamheden in de haven en aan de vestingmuur stellen we daarom uit tot na Appelpop.”
Tot die tijd hebben zijn bouwvakkers de handen vol aan het traject tussen de Grand Café Bellevue en het Inundatiekanaal. “Daar zijn we tot eind van dit jaar mee bezig. De hele dijkversterking voor de stad Tiel is eind 2024 klaar.”

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang en is ook wel bekend als de ‘Gastvrije Waaldijk’. Dit concept omvat meerdere dijkversterkingsprojecten, waaronder Stad Tiel. Vanaf deze week starten ook de werkzaamheden op het traject Tiel - Waardenburg.

De Gastvrije Waaldijk is onderdeel van het 'hoogwaterbeschermingsprogramma' waar 21 waterschappen, Rijkswaterstaat en aannemers samenwerken. Dit decennium worden op die manier honderden kilometers aan dijken versterkt. Het hoogwaterbeschermingsprogramma is na de Deltawerken de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

*CSM staat voor ‘Cutter Soil Mixing’. Dat is een techniek waarbij de grond met enorme horizontale roterende messen rul wordt gemaakt. Door er vervolgens cement in te spuiten en stalen buizen of draad aan toe te voegen ontstaat een verharde damwand. Het grote voordeel ten opzichte van het slaan van damwanden is dat CSM-wanden niet of nauwelijks trillingen veroorzaken. Daarom worden ze regelmatig toegepast bij het bouwen van ondergrondse parkeergarages in bebouwd gebied.