Arnhem en omstreken

Deze bezwaren zijn er tegen het verlengen van de A15

Een artist impression van de nieuwe brug over het Pannerdensch Kanaal, onderdeel van het verlengen van de A15.
Een artist impression van de nieuwe brug over het Pannerdensch Kanaal, onderdeel van het verlengen van de A15. © Architect Ney&Partners
BEMMEL - Woensdagochtend werd duidelijk dat de verlenging van de A15 een stap dichterbij is gekomen. De veelbesproken rekenmethode waarmee de stikstoflast van het project berekend wordt is goedgekeurd door de Raad van State. Toch lopen er nog altijd bezwaren tegen het project. Wat zijn dat voor bezwaren?
De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, staat nu achter de rekenmethode zoals die gebruikt wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar er zijn nog altijd bezwaren in het dossier. Deze partijen verzetten zich tegen de plannen:
  • Mobilisaton for the Environment (MOB).
  • Stichting Milieuvrienden Duiven.
  • Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie.
  • Stichting Strijdbaar Angeren.
Ook zijn er nog mensen en Groessen en Angeren die zich verzetten tegen het bouwproject. De bezwaren gaan over de instandhouding van de Natura 2000-gebieden. De verlengde A15 gaat door het gebied Rijntakken heen. De mensen met bezwaar betwijfelen of dat gebied wel goed beschermd blijft met het project.

Stikstof ruilen

Het bezwaar gaat ook over 'extern salderen'. Deze term houdt in dat een bedrijf de zogenaamde stikstofruimte van een ander bedrijf overneemt. Voor het A15-project zijn zes boeren uitgekocht, waarvan vier in Gelderland. Veel mensen vragen zich af of het schuiven met stikstofrechten wel bijdraagt in het verlagen van de totale uitstoot.
Daar gaat de Raad van State zich nog over buigen. Ook over de rekenmethode was veel gedoe, maar die horde is inmiddels dus uit de weg.