Rijk van Nijmegen

Alleen in de Ooijpolder gaat het goed met de natuur

Alleen in de Ooijpolder gaat het goed met de natuur
Alleen in de Ooijpolder gaat het goed met de natuur © Omroep Gelderland
OOIJ - Natuurorganisaties waarschuwen voor de slechte staat van de natuur. Ze zien dat de leefgebieden van planten en dieren verdwijnen. Maar het kan ook anders, zoals in de Ooijpolder is gedaan.
Dat de natuur kan herstellen, is volgens de organisaties te zien in de Ooijpolder, waar boeren zo'n vijftien jaar geleden grond vrijmaakten om meer ruimte aan de natuur te geven. Daardoor is onder meer de zeearend teruggekeerd.
Elke twee jaar schrijven kennisinstituten, waaronder het Wereld Natuur Fonds, het Living Planet Report. En het zal niet verrassen, maar zonder grootschalig natuurherstel dreigen belangrijke leefgebieden van dieren en planten te verdwijnen. Maar op plekken waar nadrukkelijk aan herstel gedaan wordt, stijgt het aantal en soorten planten en dieren.

De Ooijpolder herstelt door volhouden

Een voorbeeld daarvan is de Ooijpolder. Uit het rapport blijkt de otter en ook de slechtvalk dankzij natuurherstel weer uit de gevarenzone te zijn. Net als bijvoorbeeld de spechten in onze bossen en de roodborsttapuit. Daarvan zijn er in de Ooijpolder 1800 van waargenomen. Eerder waren dat er nog 800: een flinke stijging dus, die te verklaren is doordat boeren in de Ooijpolder heggen geplaatst hebben. De natuurlijke heggen vormen een prima leefomgeving voor de vogels. Voor een periode van dertig jaar blijven de heggen in ieder geval staan.

Stikstof, verdroging en versnippering

De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van onze natuur zijn te veel stikstof, verdroging en versnippering van natuurgebieden. Natuur is veerkrachtig en kan herstellen, maar dat kan alleen als we de bedreigingen wegnemen en de natuur een handje helpen, zo valt in het rapport te lezen.
Meer verhalen lezen over natuur in Gelderland? Volg dan ons platform Buitengewoon.