Arnhem en omstreken

Leiden maatregelen tot minder stikstof? Dat wil provincie meten

Gedeputeerde Peter Drenth
Gedeputeerde Peter Drenth © Flip Franssen
ARNHEM - Gedeputeerde Staten van Gelderland willen geld uittrekken voor een meetnet van stikstof op bedrijven in de provincie. Onderdeel van dit meetnet zijn sensoren die meten of activiteiten en maatregelen leiden tot minder uitstoot van stikstof.
Stikstof komt onder andere vrij bij de landbouw, bouw, verkeer en industrie. Teveel stikstof schaadt de natuur en de biodiversiteit. Het verminderen van uitstoot bij de bron helpt de instandhouding van de natuur.
Peter Drenth, gedeputeerde landbouw, natuur en stikstof: “We willen in Gelderland niet alleen varen op berekening met modellen, maar ook daadwerkelijk meten wat er buiten gebeurt. Meten is weten."
Provincie Gelderland heeft eind 2022 versnellingsgelden van het Rijk ontvangen voor de aanpak van Gelderse Maatregelen Stikstof. Met de versnellingsgelden wil de provincie een aantal maatregelen die bedoeld zijn om stikstof te verminderen sneller uitvoeren. De rest van het geld dat het Rijk heeft gereserveerd voor de stikstofaanpak is pas later beschikbaar. Het gaat om een bedrag van 257,5 miljoen voor de jaren 2022 en 2023 voor gebiedsprocessen, landschapselementen, weidegang, meetsystemen en innovatie.