Rijk van Nijmegen / Gelderse Vallei

Studenten willen af van bindend advies: 'Levert veel stress op'

Studenten willen af van bindend advies: 'Levert veel stress op'
Studenten willen af van bindend advies: 'Levert veel stress op' © Omroep Gelderland
NIJMEGEN - Er komen steeds meer studenten in de problemen door het bindend studieadvies (bsa). Dat schetst althans de Nijmeegse Studentenvakbond AKKU. Zij heeft een speciaal meldpunt geopend waartoe gedupeerden zich kunnen wenden. Gelderse hogescholen en universiteiten herkennen het beeld niet, maar nemen de zorgen wel serieus.
Kun je door met je studie, of moet je vroegtijdig stoppen? Die vraag staat centraal bij het bindend studieadvies. Het zogeheten bsa werd in het leven geroepen om te zorgen dat studenten genoeg studiepunten blijven halen om zo hun opleiding te kunnen vervolgen.
Toch zwelt de kritiek op het systeem steeds meer aan. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf komt binnenkort zelfs met een Kamerbrief om het systeem op de schop te gooien. Het zou volgens de minister teveel stress opleveren bij studenten, die het toch al zwaar hebben.

Mentale klappen door corona

Dat herkennen ze bij AKKU. "Zeker in de coronaperiode hebben studenten op mentaal vlak echt harde klappen gehad. Je ziet nu dat het bsa, wat voor extra prestatiedruk zorgt, voor steeds meer studenten gewoonweg te veel stress oplevert. Het was voor corona al zo en het is alleen maar erger geworden", aldus Mo Quirijnen, voorzitter van de bond. In een brief aan de Radboud Universiteit (RU) roept AKKU dan ook op om het bindende karakter van het bsa af te schaffen en in te ruilen voor een systeem waarbij studenten studenten betere ondersteuningen en adviezen krijgen.
Een woordvoerder van de RU laat weten dat ze nog steeds de meerwaarde zien van het huidige systeem. Daarbij zien ze in hun cijfers ook niet direct reden tot verhoogde zorgen. "Het percentage negatieve voorlopige bsa's is bij ons niet toegenomen. We zien bij sommige faculteiten een kleine toename in de twijfeladviezen, maar geen afname in de positieve adviezen. Dit betekent dus dat van het cohort 2022/2023 een vergelijkbaar deel van de studenten op koers ligt met studeren ten opzichte van de periode voor de coronaversoepelingen."
Ook bij de Wageningen Universiteit is geen trend zichtbaar. "Vorig jaar kreeg 19 procent een voorlopig negatief studieadvies, nu is dat 20 procent. Dus daar zit nauwelijks verschil in."

HAN gaat evalueren

De HAN geeft aan altijd voorstander te zijn geweest van het bindend studieadvies. Vooral om studenten te behoeden voor een verkeerde studiekeuze en om afscheid te nemen van studenten die niet geschikt zijn voor een bepaalde opleiding.
"Tegelijkertijd zien we ook nadelen van het bindend studieadvies. En omdat wij zeer veel waarde hechten aan studentenwelzijn en willen dat studenten de tijd krijgen om zich te ontwikkelen, gaan we het bsa dit jaar evalueren", licht een woordvoerder toe. Mocht dat bij de HAN tot een aanpassing van de Onderwijs- en Examenregeling leiden, dan wordt dat pas in het schooljaar 24/25 ingevoerd.
Quirijnen is duidelijk in zijn oordeel. "Het geeft onnodig veel extra stress. De nieuwe studenten hebben vaak al veel indrukken te verwerken, zoals wennen aan de universitaire leeromgeving, voor het eerst op zichzelf wonen, een onbekende stad ontdekken of voor sommigen zelfs een onbekend land."