Gelderse Vallei

Vleeskalveren in Gelderland: waarom zijn er hier zoveel?

Gelderland telt veel kalfjes.
Gelderland telt veel kalfjes. © Pixabay
EDE - Bijna de helft van de vleeskalveren in Nederland is gehuisvest in Gelderland, zo blijkt uit cijfers van CBS. En daarvan is een kwart in de gemeenten Ede (129.000) en Barneveld (118.000) te vinden. Hoe komt het dat onze provincie zoveel kalfjes telt?
Het antwoord op deze vraag lijkt voor een deel in de bodem van onze provincie te liggen. De arme zandgrond van de Veluwe is minder geschikt voor akkerbouw, wel voor veeteelt. We hebben bovengemiddeld veel landbouwbedrijven, maar nergens in Nederland zijn meer koeien te vinden dan in Gelderland.

Geen honger meer

Het grote aantal koeien in Gelderland lijkt dus voor een deel te verklaren door de arme zandgrond. Vanaf de periode na de Tweede Wereldoorlog konden de boerenbedrijven in onze provincie wel een economische impuls gebruiken. De productiviteit van de agrarische sector moest worden verhoogd; er moest vooral voor gezorgd worden dat er in ons land nooit meer honger zou zijn. Veel nieuwe kalverhouderijen ontstonden in die tijd dan ook op de arme zandgronden. De kalvermest was bovendien welkom als bodemverbeteraar.

Meer vleeskalveren in Gelderland

Door de stikstofcrisis zou dit het aantal koeien moeten afnemen, als het aan de plannen van minister Van der Wal ligt. Dat is wat de koeien betreft ook wel het geval, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. Het aantal vleeskalveren nam juist toe: in vijf jaar tijd met 11 procent toe in Gelderland.
Die toename komt uit het buitenland. Een groot deel van de vleeskalveren, ongeveer de helft, die in Nederland worden gemest en geslacht, komen uit andere EU-landen, zoals Ierland, Duitsland en België. En dat is dus de reden waarom we in Gelderland zoveel kalfjes hebben.