Arnhem en omstreken

Woonwagenbewoners krijgen extra standplaatsen in gemeente Rheden

Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. © ANP
RHEDEN - De komende vijf jaar moeten er twaalf extra woonwagenstandplaatsen bijkomen in de gemeente Rheden. Dat staat in het nieuwe woonwagenbeleid dat het college van burgemeester en wethouders voorlegt aan de gemeenteraad.
Volgens woordvoerder Rick Land, vloeit dit beleid voort uit de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit 2014: "Hierin is besloten dat de eigen cultuur van woonwagenbewoners gerespecteerd moet worden. Overheden en woningcorporaties zijn hierdoor verplicht om de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en te faciliteren. Dit betekent onder andere dat we ervoor moet zorgen dat er voldoende standplaatsen voor woonwagens beschikbaar zijn."

Bestaande plaatsen uitbreiden

Momenteel zijn er 24 woonwagenstandplaatsen in de gemeente Rheden, verspreid over negen locaties in Velp, Rheden, Dieren, Spankeren, de Steeg en Laag-Soeren. Uit een behoefteonderzoek dat uitgevoerd is onder de huidige woonwagenbewoners kwam naar voren dat er dus nog 12 extra plekken nodig zijn: " Met het toewijzen van deze plekken wordt er primair gekeken naar familiebanden, en toekomstige gezinsuitbreiding. We gaan dus eerst kijken of we de bestaande plaatsen kunnen uitbreiden, in plaats van dat we hier nieuwe grond voor moeten zoeken," aldus de woordvoerder.

'Wonen op de manier zoals zij dat willen'

Gea Hofstede, wethouder volkshuisvesting vindt het belangrijk dat er nieuwe woonruimte wordt gecreëerd: "Het is belangrijk dat onze woonwagenbewoners en hun kinderen kunnen wonen op de manier zoals zij dat willen. Dat regelen we met dit woonwagenbeleid.”
Het doel is om samen met woningcorporaties Vivare en Veluwonen uiteindelijk zes sociale huurwoonwagens, vier sociale huurstandplaatsen met eigen woonwagens en twee koopstandplaatsen te realiseren.
Als het plan door de raad wordt goedgekeurd, wordt aankomend jaar al onderzocht of de bestaande plekken kunnen worden uitgebreid. "Mocht dit niet zo zijn, dan gaan we in 2024 op zoek naar mogelijke nieuwe locaties."