Arnhem en omstreken / Noord-Veluwe

Provincie sluit wandelpaden af om de natuur te beschermen

Afgesloten wandelpad op de Veluwe
Afgesloten wandelpad op de Veluwe © Omroep Gelderland
WOLFHEZE - Wandelaars, fietsers en andere recreanten trekken massaal de Veluwse natuur in. De populariteit is zo groot dat de provincie Gelderland maatregelen neemt om de meest kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Op de Wolfhezer Heide bij Renkum is sinds deze week een aantal wandelpaden afgesloten voor publiek. In andere natuurgebieden op de Veluwe staan soortgelijke maatregelen op stapel.
Samen met allerlei betrokken organisaties kwam de provincie Gelderland de afgelopen jaren tot een 'recreatiezoneringsplan'. Hierin staat aangegeven welke natuurgebieden op de Veluwe het meest kwetsbaar zijn voor verstoring, maar ook waar natuur en recreatie wel hand in hand kunnen gaan. De natuurgebieden zijn onderverdeeld in vier verschillende zones. De meest kwetsbare natuurgebieden worden afgesloten voor publiek of er verdwijnen wandelpaden en fietsroutes.

Nachtzwaluw en boomleeuwerik

De nachtzwaluw en de boomleeuwerik zijn soorten die gevoelig zijn voor verstoring, legt Jorrit Geerlinks van Natuurmonumenten uit. Dat komt doordat deze vogels hun eieren uitbroeden op de grond. Als recreanten of honden te dicht in de buurt van de broedplekken komen, is de kans groot dat nesten van deze zeldzame vogels mislukken. Ook voor reptielen als de adder en de ringslang is rust belangrijk, aldus Geerlinks. Om deze redenen zijn op de Wolfhezer heide inmiddels meerdere wandelpaden afgesloten. Een kleine graafmachine werkt de grond van de platgetrapte paden los zodat bomen en planten er gemakkelijker kunnen wortelen.

Op sommige plekken juist meer publiek

In veel Veluwse natuurgebieden worden de komende jaren soortgelijke maatregelen genomen om de drukte te beteugelen. Er zijn ook plekken waar juist meer mogelijkheden komen voor recreanten, vertelt Bram Zandstra van de provincie Gelderland. "Daar wordt bijvoorbeeld een wildkijkscherm of een uitkijktoren geplaatst. Of er komt een spartelvijver voor honden in een hondenlosloopgebied. We proberen een balans te zoeken tussen wat de recreant extra krijgt en wat hier en daar helaas niet meer mogelijk is."
Uit diverse onderzoeken blijkt dat het slecht gaat met de Veluwse natuur. Dat komt niet alleen door verstoring, maar ook door lange periodes van droogte en de neerslag van stikstof. De recreatiezoneringsmaatregelen worden de komende jaren stapsgewijs uitgerold.