Stedendriehoek

Met een tam klimaatdebat is de verkiezingscampagne écht gestart

Het debat kwam niet echt op gang
Het debat kwam niet echt op gang © Omroep Gelderland
ZUTPHEN - Met nog exact een maand te gaan tot de verkiezingen vond woensdagmiddag in Zutphen het Gelders klimaatdebat plaats. Veertien partijen reageerden op stellingen over onder meer de veestapel, kernenergie en de wespendief. Of dit debat veel kiezers heeft geholpen bij het maken van hun keuze, valt te betwijfelen.
Zo’n 120 mensen hebben zich verzameld in de Buitensociëteit in Zutphen. Een deel van hen draagt partijkleding, en is er dus vooral om hun vertegenwoordiger te steunen. De andere aanwezigen hebben interesse in de klimaatproblematiek. De meesten van hen weten al voor het debat wat ze zullen stemmen, blijkt als die vraag vanaf het podium gesteld wordt.

Thuiswedstrijd voor links

Uit de reacties tijdens het debat blijkt dat die stemmers vooral naar links kijken. PvdD en GroenLinks krijgen veel applaus, terwijl FvD met hoongelach wordt benaderd als lijsttrekker Anita van Iperen ontkent dat er een stikstofprobleem is. "Als je naar zo'n debat gaat, weet je dat het een thuiswedstrijd voor links is", geeft Arjan de Kok van BVNL toe. "Maar toch is het belangrijk dat we hier staan, om onze standpunten duidelijk te maken. Wij willen meer inzetten op klimaatadaptatie. Groenere steden, zodat het daar minder warm wordt."
Het debat komt maar moeizaam op gang. Als steeds veertien partijen moeten reageren op een stelling, is de tijd snel om. Discussies over de standpunten van verschillende partijen zijn daarom nauwelijks mogelijk. Even lijkt er een debat te ontstaan, als het gaat over de mogelijkheid om kleine kerncentrales neer te zetten, maar de tegenstellingen blijken al snel kleiner dan in de eerste woorden doorklonk.
En dus is het na afloop van het debat maar de vraag of de aanwezige kiezers er iets aan gehad hebben. Van de 120 toehoorders zeggen er twee dat ze zijn gaan twijfelen over hun stem, en vier dat ze nu wél weten wat ze gaan stemmen, terwijl ze dat van tevoren niet wisten.

Samen problemen oplossen

"Maar daar gaat het ook niet gelijk om", zegt Jan Emmerzaal van het Gelders Energieakkoord, de organisatie van het debat. "Wij willen dat iedereen nu alvast na gaat denken over de klimaatoplossingen van de toekomst. En we hebben vanavond wel degelijk standpunten gehoord waar we straks, na de verkiezingen, verder over kunnen praten met de partijen."
Want uiteindelijk gaat het om de periode ná de verkiezingen, stelt hij. "Dan moet Gelderland weer aan de slag met alle klimaatproblemen, en dan moeten we de verschillen die we vanavond hebben gehoord, opzij kunnen leggen, om samen tot een aanpak te komen." En dat woord 'samen' is ook precies waar bijna alle partijen het over eens zijn. Deze problemen willen ze 'samen' oplossen.