Rijk van Nijmegen

Alarmerende brief zorginstelling: 'Cliënten lijden onnodig'

Welzorg is onderwerp van een alarmerende brief.
Welzorg is onderwerp van een alarmerende brief. © Omroep Gelderland.
NIJMEGEN - Zorginstelling Driestroom uit Elst wil dat de aanbieder van zorghulpmiddelen, Welzorg, therapeuten, ouders en kinderen serieus neemt. Dat is nu niet het geval stelt de zorginstelling in een alarmerende brief aan drie gemeenten.
Dat de brief, waarin grote zorgen worden uitgesproken, nu aan de drie gemeenten is gestuurd is opmerkelijk omdat de grootste van de drie - Nijmegen - net constateert dat het een stuk beter gaat met de service die Welzorg levert.
Het is niet voor het eerst dat Welzorg negatief in het nieuws is. Volgens Driestroom kost de handelwijze van Welzorg onnodig veel tijd, geld en energie. "Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze ervaringen met Welzorg voor het bepalen van het vervolg van de samenwerking met deze partij." Omroep Gelderland schreef jaren geleden al hoe verschillende gemeenten in Gelderland de samenwerking met de organisatie stopten nadat het klachten regende.

Schrijnend voorbeeld

Om de zorgen kracht bij te zetten schetst Driestroom in de brief een schrijnend voorbeeld: een cliënt, die volledig afhankelijk is van een aangepaste rolstoel, zit te krap in zijn stoel. Hij heeft een kromgegroeide wervelkolom (scoliose) en doordat de stoel niet meer past, wordt hij steeds minder ondersteund. Zonder aanpassing van de stoel zal hij meer verkrommen en komen onder andere zijn organen meer en meer in de knel. Gevolgen hiervan kunnen bijvoorbeeld epilepsie, misselijkheid en braken zijn.
Dat heeft begrijpelijkerwijs veel invloed op zijn welbevinden en op dat van zijn omgeving en familie. Er wordt een afspraak gepland met Welzorg om de rolstoel weer passend te maken (februari 2022). De afspraak kan pas over meer dan een maand ingepland worden (maart 2022). Er wordt een afdruk van zijn rug gemaakt in overleg met ouder(s), fysio/ergo, orthesemaker en adviseur.
De nieuwe, aangepaste rolstoel wordt in juli 2022 geleverd, maar blijkt niet te voldoen aan de afdruk gemaakt in maart 2022, waarna er in augustus een nieuwe afdruk gemaakt moet worden. Die voldoet weer niet, vanwege miscommunicatie bij Welzorg. Daarnaast, schrijft Driestroom, waren er veel afspraken niet nagekomen, actiepunten niet uitgevoerd en leveringen verzet.
In september 2022 is de derde afdruk gemaakt. In november is deze geëvalueerd, waarop er weer een hele lijst verbeteringen afgesproken zijn. De cliënt van Driestroom was daardoor de rolstoel weer zes weken kwijt. Halverwege december is deze teruggekomen na meerdere keren aandringen van zijn moeder en zijn therapeuten. De overige onderdelen zijn twee weken later bevestigd.

Niet serieus genomen

Volgens Driestroom is dit pijnlijke voorbeeld één van de vele voorbeelden waar ze in de samenwerking met Welzorg tegenaanlopen. In een bijlage die aan de brief is toegevoegd hebben ze meerdere klachten verzameld. "De verschillende afdelingen binnen Welzorg lijken onvoldoende op elkaar ingespeeld te zijn en onvoldoende gericht op de cliënt en zijn/haar omgeving. Naast de lange levertijd worden cliënt en omgeving onvoldoende op de hoogte gehouden, wordt er niet altijd meegedacht met (on)mogelijkheden, tijdsdruk, welzijn van de cliënt en omgeving, en efficiëntie."
Driestroom stelt dat zo'n voorbeeld dan nog niet laat zien 'hoeveel tijd, miscommunicatie, regelwerk en frustratie hier in is gaan zitten'. De grens lijkt bereikt bij de zorginstelling. "Wij hebben het gevoel dat wij therapeuten, ouders en het kind niet serieus genomen worden, ondanks het indienen van meerdere klachten. Ook vinden wij het kwalijk dat er zo weinig tijd en aandacht is voor (de gevolgen voor) de cliënt en zijn of haar omgeving."

Nijmegen zegt dat het beter gaat

Burgmeester en wethouders van Nijmegen schreven onlangs in een brief aan de gemeenteraad dat het juist een stuk beter gaat met de werkwijze van Welzorg. Nijmegen kiest uiterlijk 1 juni van dit jaar of het verder gaat met Welzorg, of dat in navolging van veel andere Gelderse gemeente de samenwerking wordt stopgezet. "Het college is ervan overtuigd dat ook bij Welzorg de urgentie op het dossier groot is en ziet dat de instelling haar verantwoordelijkheid neemt." Het college zegt ook dat Welzorg 'er alles aan doet om de wachttijden te verkleinen en daarnaast het gesprek met de wachtende inwoners opzoekt', zo valt te lezen in de brief aan de Nijmeegse gemeenteraad. Die raad wil dat er nu al gekeken wordt naar samenwerking met andere leveranciers.

Reactie Welzorg

Welzorg zelf laat Omroep Gelderland het volgende weten: "Het klopt dat we in nauw overleg met de gemeente Nijmegen zijn over onze dienstverlening. Er is een verbeterplan opgesteld en de eerste resultaten zijn hiervan al zichtbaar: Minder klachten en een snellere levering van hulpmiddelen. De problemen die er nu nog zijn spitsen zich vooral toe op klanten die complexe hulpmiddelen nodig hebben, die veelal op maat moeten worden gemaakt."
"Omdat er bij Driestroom veel cliënten zijn met een (meervoudige) handicap, die juist deze complexe middelen nodig hebben, ervaren zij deze problemen relatief veel vaker dan gemiddeld. Dus het is begrijpelijk dat zij hun zorg hierover uiten."
"Ook wij kennen onze doelgroep natuurlijk goed, we begrijpen hoe belangrijk een hulpmiddel voor hen is en realiseren ons goed hoe vervelend het is als je lang op je hulpmiddel moet wachten. Dat betreuren we uiteraard en we werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Dat blijven we ook de komende tijd in goed overleg met de gemeente doen."