Nieuws

Filmhuis LUX: 'kijken naar filmzalen in de Waalsprong'

NIJMEGEN - Filmhuis LUX wil in de wijk de Waalsprong de mogelijkheid onderzoeken een aantal 'uitvoeringszalen' in te richten.
Dat zegt directeur Pepijn Kuyper. 

Geen bioscoop

Kuyper benadrukt dat het niet gaat om een nieuwe bioscoop of een filmhuis, maar dat wordt gekeken naar een gebouw als het Ketelhuis in Nijmegen Noord om daar een filmzaal te openen, in samenwerking met andere partners. Hij noemt als mogelijkheid horeca-uitbaters en zelfs een zorginstelling sluit de directeur niet uit, zodat een gezamenlijk gedragen project wordt. Liever spreekt Kuyper over een dependance, niet van een nieuw filmhuis, een project dat 'in de planontwikkelfase' is. 

Hoogopgeleiden en jonge gezinnen

De Waalsprong is een nieuwbouwwijk die 'interessant is omdat het een wijk is die groeit, met veel hoogopgeleiden en jonge gezinnen'. 'Dat zijn mensen die mogelijk wel cultureel geïnteresseerd zijn. De wijk is in beweging en wij, als LUX, willen hierop inspelen door naar de mensen toe te komen' aldus Kuyper. 
De gemeente Nijmegen staat volgens de directeur van LUX niet onwelwillend tegenover het plan. 'Natuurlijk zeggen ze niet meteen: "prima, hier heb je een locatie", maar ook zij zien in dat wanneer je een wijk opbouwt en uitbouwt, daar ook voorzieningen bij komen kijken.' Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat zij 'oriënterend' op de hoogte is gebracht en zegt benieuwd te zijn naar de concrete plannen van LUX. Tegelijkertijd is van enige toezegging of instemming met het plan (nog) geen sprake.

Behoefte peilen

Over het aanbod zegt Kuyper: 'We willen te zijner tijd aan de inwoners vragen waar zij behoefte aan hebben en dan hier op inspelen. Bovenal willen we wel onze ideëel doelstelling vasthouden als filmhuis. Daarom vind ik het ook belangrijk een open houding te hebben richting de Cinemec en Pathé, die in Nijmegen een nieuwe bioscoop willen bouwen. Als conculega's denk ik dat wij beiden kunnen voorzien in een specifieke behoefte.'