Rijk van Nijmegen

Natuurgebied in Malden blijft in beeld als locatie voetbalclub

Politiek blijft doormodderen over woningbouw.
Politiek blijft doormodderen over woningbouw. © Omroep Gelderland
MALDEN - De politiek blijft doormodderen over het al dan niet opofferen van natuurgebied De Kop van Malden om woningen te kunnen realiseren. Dat is de uitkomst van een verhit debat in de Heumense gemeenteraad.
Onder toeziend oog van een bomvolle publieke tribune stemde een meerderheid van de raad in met een aangepast voorstel van het college van burgemeester en wethouders om voetbalclub Juliana '31 te laten verhuizen naar het natuurgebied. De aanpassing komt er op voorstel van GroenLinks.
De wijzing maakt dat er nog steeds geen definitieve knoop is doorgehakt of het plan nu wel of niet doorgaat. Simpel gezegd wordt alleen een tweede mogelijke locatie voor verhuizing aan het voorstel toegevoegd. In dat geval zou de voetbalclub naar de overkant van het Maas-Waalkanaal moeten verhuizen. Juliana '31 zelf heeft duidelijk gezegd helemaal niet naar de overzijde van het water te willen. De locatie viel eerder af, maar is nu weer terug.

Woningen, woningen, woningen

Bezorgde omwonenden van het natuurgebied ten noorden van Malden hebben de afgelopen maanden flinke druk op de gemeente uitgevoerd om de raadsleden van verhuizing naar De Kop van Malden af te laten zien. Die is volgens het college heel hard nodig om 735 woningen te kunnen realiseren op de huidige plek van de voetbalclub.
GroenLinks, de VVD en de lokale partij Democraten Gemeente Heumen (DGH) stemden nu voor het aangepaste voorstel en houden daarmee de deur open voor het gebruik van het groene gebied ten gunste van woningbouw. De drie partijen zijn goed voor 10 van de in totaal 17 raadszetels en dat was net genoeg om het collegevoorstel niet in de prullenbak te doen belanden. De partijen vrezen anders een totale stagnatie van de zo noodzakelijk geachte woningbouw.

Heel veel geld in het groen gepompt

Ook al lijkt het niet in lijn met het aangepaste voorstel, ook GroenLinks vindt dat het natuurgebied eigenlijk behouden moet blijven. De afgelopen decennia zijn er miljoenen geïnvesteerd omdat het deel uitmaakt van een ecologische verbindingszonde die het Reichswald in Duitsland verbindt met Brabant. Maar volgens GroenLinks en de twee andere partijen die voor stemden is er meer gedegen onderzoek nodig om tot een weloverwogen besluit te komen.
Het CDA pleit voor het laten zitten van de voetbalclub waar die zit en wil aan de overkant van het kanaal juist woningen bouwen. Volgens die partij ontkom je er vroeg of laat toch niet aan om die zogenoemde 'kanaalsprong' te maken. De ruimte aan de oostzijde van het kanaal, waar de dorpskern van Malden zich bevindt, is nu eenmaal beperkt en eindig.

Tunnelvisie

Het college stelt zelf in het raadsvoorstel dat het plan indruist tegen het eigen natuurbeleid en dat van provincie en Rijk. "Het is geen mooi keuze, maar wel de beste keuze", bleef wethouder Vincent Arts (DGH) tijdens de raadsvergadering de keuze voor opoffering van het natuurgebied verdedigen. Hij zei eerder al tegen Omroep Gelderland dan woningbouw nu eenmaal zwaarder weegt voor de gemeente Heumen.
Maldenaar Michiel ter Laan verwoorde tijdens de vergadering dat de bezorgde burgers - samenwerkend in de vereniging Het Maldens Goed - zich totaal niet serieus genomen voelen door wethouder Arts. "Het is een schande dat u durft te vertellen dat er geluisterd is naar de omwonenden. Het enige wat er gebeurd is, is dat er voortdurend op basis van aannames wordt gezegd dat er maar één optie is. En u blijft maar benadrukken dat zonder die optie het plan voor de Kanaalzone onhaalbaar is. Wat een flauwekul." Volgens Ter Laan lijdt de wethouder aan tunnelvisie. "In ieder geval is er geen enkele ruimte voor de mening van omwonenden én deskundigen."