Arnhem en omstreken

Verkeer Arnhem-Nijmegen dreigt volledig vast te lopen, zegt provincie

File op de A325.
File op de A325. © ANP
De vooruitzichten voor het verkeer tussen Arnhem en Nijmegen en binnen die steden zijn ‘schrikbarend.’ Dat zegt de provincie Gelderland, die hier onderzoek naar heeft laten doen. Het autoverkeer in de regio Arnhem-Nijmegen neemt flink toe door het grote aantal woningen dat hier de komende jaren bij komt. Om een volledige verstopping op met name de A325/N325 te voorkomen, moeten de twee steden alle zeilen bijzetten.
Uit het onderzoek dat de provincie liet doen, blijkt dat het autoverkeer tussen Arnhem en Nijmegen en vanuit deze regio naar andere gebieden tot 2040 met 40 procent toe zal nemen.
Dat komt vooral doordat er in het gebied Arnhem-Nijmegen en de Foodvalley honderdduizend woningen bijkomen. “Zonder aanvullend mobiliteitsbeleid betekent dit ruim 500.000 extra autoritten per dag in dit deel van Gelderland”, staat in het rapport dat de provincie naar onder meer Nijmegen heeft gestuurd.
Als de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen geen maatregelen nemen, zijn de gevolgen groot: de woon- en leefkwaliteit en de kwaliteit van het landschap gaan achteruit, de klimaatdoelen en duurzaamheidsdoelen worden niet gehaald en het verkeer loopt dagelijks vast. Makkelijke maatregelen zijn er niet: alleen een gezamenlijke aanpak tussen de gemeentes op meerdere vlakken kan het leed verzachten.

Onderzoekers: 'Demp groei autoverkeer'

De onderzoekers adviseren in elk geval de groei van het autoverkeer te dempen en daarbij aanvullende maatregelen te nemen. Zo moet fietsen vanzelfsprekender worden en moeten daar flinke investeringen voor worden gedaan.
Verder moeten automobilisten bij de rand van de stad overstappen op openbaar vervoer en moeten voetgangers en fietsers de hoofdgebruikers worden van de straten en wegen. Daarnaast moet er minder parkeergelegenheid komen bij nieuwbouw en het gebruik van deelauto’s moet meer gestimuleerd worden.
De auto is nog altijd populair: 55 procent van de huidige verplaatsingen in de regio Arnhem-Nijmegen vindt plaats met de auto, gevolgd door 25 procent met het openbaar vervoer en slechts 1 procent met de fiets.

A12, A50 en Pleyroute/N325 in nationale file-top

Nu is het al slecht gesteld met de doorstroming op de autowegen in de regio, zo staat in het rapport van de provincie. “Treurige uitschieters in de vertragingsbeelden zijn de A12, de A50 en de Pleyroute/ N325. Deze wegen bivakkeren ook al jarenlang boven in de nationale file-top van Nederland.”
Dat zorgt voor sluipverkeer en daarmee voor meer overlast voor het woon- en leefklimaat.
Zelfs als de A15 wordt doorgetrokken, zal het verkeer op de wegen in de regio tot 2040 met 1 tot 4 procent per jaar toenemen. Voor alle vormen van verkeer ligt er een enorme opgave, maar vooral voor de auto. Vooral richting Nijmegen-Centrum en richting Nijmegen-Noord verwachten de onderzoekers een flinke toename.
Dit voorjaar gaan de verschillende gemeenten met elkaar afstemmen welke gezamenlijke maatregelen genomen worden om te voorkomen dat het verkeer de komende jaren volledig vastloopt.