Rijk van Nijmegen

Kunnen inwoners van Malden beter rekenen dan gemeente?

Verhuisplannen van de gemeente Heumen zouden wel eens veel duurder uit kunnen pakken dan burgemeester en wethouders denken.
Verhuisplannen van de gemeente Heumen zouden wel eens veel duurder uit kunnen pakken dan burgemeester en wethouders denken. © Omroep Gelderland
MALDEN - Voetbalclub Juliana '31 in Malden verhuizen naar de overkant van het Maas-Waalkanaal is veel te duur, zegt de gemeente Heumen al een poos heel stellig. Bezorgde burgers hebben de rekenmachine er maar eens bij gepakt en komen tot precies te tegenovergestelde conclusie. Hoe kan dat?
Mensen die aan de noordzijde van het dorp rond het natuurgebied De Kop van Malden wonen maken zich al langer grote zorgen over het plan van de gemeente Heumen om die natuur op te offeren om woningen te kunnen bouwen op de huidige plek van de voetbalclub. De gemeente geeft toe dat het indruist tegen het eigen natuurbeleid, dat van de provincie Gelderland en het Rijk, maar stelt dat snel huizen bouwen op dit moment belangrijker is.
Deze week moet de gemeenteraad van Heumen beslissen of ze het eens zijn met dat voorstel van burgemeester en wethouders. De bezorgde burgers hebben zich verenigt in een actiegroep met de naam Het Maldens Goed. Ze maken zich zorgen over de vernietiging van beschermde natuur en logischerwijs ook over de overlast die met de verhuizing van de voetbalclub meeverhuist.

'Omdat de gemeente het niet doet zelf maar gedaan'

"Wij vinden het noodzakelijk dat er een goede en volledige financiële vergelijking is gemaakt tussen de beide locaties", schrijven ze. "Omdat het college van B&W Heumen deze vergelijking tot op heden niet heeft gemaakt, hebben wij dit zelf gedaan." De financiële vergelijking kijkt naar twee locaties. De locatie aan de overkant van het kanaal aan de Looistraat en de verhuisplannen naar de Hatertseweg/Jufferstraat, in het natuurgebied.
Het verschil van de uitkomst van de rekensommen van de gemeente en de omwonenden van De Kop van Malden zit hem bijvoorbeeld in dat in de plannen van de gemeente de uitkoopkosten van de bestaande woningen in het natuurgebied niet zijn meegeteld en ook niet de kosten die gemaakt moeten worden om nieuw natuurgebied ter compensatie van wat er verloren gaat aan de zes voetbalvelden van Juliana '31.
De kosten voor het verhuizen van de voetbalclub naar het natuurgebied zouden volgens Het Maldens Goed wel eens op kunnen lopen naar een bedrag van 5.828.000 tot 8.817.000 euro. Voor een verhuizing naar de overkant van het kanaal komen ze op een bedrag van 1.310.000 tot 1.726.000 euro.

Brug te ver

Waar de verhuizing van de voetbalclub naar de overzijde van het Maas-Waalkanaal volgen burgemeester en wethouders op vastloopt zijn de kosten die gemaakt moeten worden om met name jonge voetballertjes veilig naar de overkant van het kanaal te krijgen. De brug over het kanaal wordt al jaren al onveilig ervaren. Aanpassing of vervanging van die brug zou de verhuizing onaanvaardbaar duur maken.
Maar dezelfde burgers die nu de rekenmachine erbij pakken hebben mensen met verstand van bruggenbouwen gevraagd of het veiliger maken van de brug niet goedkoper kan dan de gemeente schetst. Het antwoord luidt: ja, dat kan. Fietsverkeer en autoverkeer beter scheiden kan voor maximaal 2 miljoen euro en daarmee zou de verhuizing naar de overkant van het kanaal ruim 2 miljoen euro goedkoper uitpakken dan een verhuizing naar het natuurgebied.
Dan is er ook nog gekeken naar de realisatie van een compleet nieuwe fietsbrug. Die kost flink meer geld. Die kost 6 tot 7 miljoen euro. Uitgaande van € 7.000.000,- zou de variant Looistraat met fietsbrug dan in het gunstigste geval tussen de € 507.000,- goedkoper en € 2.898.000,- duurder zijn.
Klaar met de rekenmachine concluderen de mensen van Het Maldens Goed op basis van alle beschikbare gegevens dat de berekeningen laten zien, dat een financiële vergelijking tussen de twee beoogde locaties niet zomaar de locatie Looistraat laat afvallen. Sterker nog, het is het zelfs goed mogelijk dat de locatie Looistraat goedkoper is dan de locatie Hatertseweg/Jufferstraat.