Liemers

60.000 kippen geruimd na vogelgriepbesmetting in Loo

Het leghennenbedrijf in Loo
Het leghennenbedrijf in Loo © Persbureau Heitink
LOO - Op een leghennenbedrijf in Loo (gemeente Duiven) is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de 60.000 dieren op het bedrijf geruimd.
Binnen de 1- en 3-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen twaalf andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct een vervoersverbod.
Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.
Daarnaast gelden regels voor de jacht in de 10-kilometerzone. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.
Sinds oktober vorig jaar is al een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht.