Liemers

Buurt dient bezwaar in tegen arbeidsmigrantenopvang Duiven

opvang arbeidsmigranten
opvang arbeidsmigranten © Omroep Gelderland
DUIVEN - Bij de gemeente Duiven zijn vijf bezwaarschriften binnengekomen tegen de huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Visserlaan. Vooral omwonenden zijn niet blij met de plannen.
Afgelopen november heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend om het leegstaande kantoorpand te verbouwen voor de opvang van zo'n negentig buitenlandse werknemers, bezwaarmakers hadden daarna zes weken de tijd om te reageren.

'Schaden leef- en woongenot'

De plannen vielen vooral bij de buurt vorig jaar zomer rauw op het dak. Omwonenden vreesden voor overlast en waren bang dat ze minder privacy zouden hebben. Bovendien waren veel buurtbewoners boos op de gemeente, omdat die volgens hen niet goed over de plannen had gecommuniceerd. Inmiddels zijn de gemoederen enigszins bedaard, maar het proces heeft wel vertraging opgelopen. Ook nu er bezwaren op tafel liggen, zal de bouw voorlopig op zich laten wachten.
"Twee van de vijf bezwaarschriften zijn ondertekend door meerdere buurtbewoners", weet Gerard Hetebrij, woordvoerder van de actiegroep Visserlaan 1. In het bezwaarschrift van de actiegroep zegt hij: "De verleende vergunning biedt onvoldoende waarborgen voor het behoud van het leef- en woongenot van de omwonenden van Visserlaan 1 in Duiven. Ik ben dan ook van mening dat mijn leef- en woongenot onevenredig wordt geschaad door het besluit."

Hoorzitting

De initiatiefnemer van de opvanglocatie heeft al op meerdere locaties in ons land soortgelijke huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten gerealiseerd en weet dat het een kwestie van lange adem is. Inmiddels is hij er in Duiven al meer dan twee jaar mee bezig en heeft hij ook regelmatig met omwonenden gesproken. Om tegemoet te komen aan de omwonenden komt er straks sowieso 24 uur per dag beveiliging en als er klachten zijn vanuit de buurt of overlast, wordt daar volgens de initiatiefnemer meteen actie op ondernomen. Daarnaast zijn er al bomen voor het gebouw geplant om eventuele 'inkijk' bij de overkant te voorkomen.
Op 20 maart zal er bij de gemeente Duiven een hoorzitting zijn waar de bezwaarschriften aan de orde komen.