Rivierengebied

Bever bedreigt dijken, waterschap slaat alarm

Eén op de drie bevers in Nederland zit in het Rivierengebied.
Eén op de drie bevers in Nederland zit in het Rivierengebied. © ANP
TIEL - Het snelgroeiende aantal bevers in Nederland veroorzaakt een toenemend risico op dijkdoorbraken. De bevers graven steeds meer holen en gangen in de waterkeringen. Mathieu Gremmen is heemraad bij het Waterschap Rivierenland en constateert dat de dijken het gevaar lopen te verzwakken. Hij waarschuwt: "De risico's moeten niet zo groot worden, dat we het niet meer aankunnen."
Waterschap Rivierenland beheert het overgrote deel van de dijken langs grote rivieren in Nederland, vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland. Alle waterkeringen in Nederland zijn onlangs op veiligheid getoetst volgens de nieuwste normen, die voorschrijven hoe hoog en sterk een dijk moet zijn. Het was al bekend dat Rivierenland, net als veel andere waterschappen, vele kilometers dijk moet gaan versterken om aan de nieuwe normen te voldoen.

Risico's nemen toe

"Op zich is het met de dijken goed gesteld", zegt de heemraad. "Maar we zien de risico's op een doorbraak wel toenemen. Dat komt doordat de populatie bevers snel groeit. Enerzijds zorgen ze voor iets moois in de natuur, maar tegelijkertijd graven ze graag in de dijk. Daar zoeken ze een verblijfplaats, want dat is belangrijk voor ze om droog te zitten. En een dijk is droog", aldus Gremmen.
De bevers graven soms een gang van wel 20 meter in een dijk, voordat ze hun hol maken met een doorsnee van 2 meter. "Dan heb je een goed gat in een dijk. En als het water dan hoog staat, kan zo'n dijk week worden en het begin worden van een doorbraak. Er ontstaat een zwakke plek."

Eén op de drie bevers zit in Rivierengebied

Het Waterschap Rivierenland probeert met man en macht in de gaten te houden hoeveel bevers er actief zijn en hoeveel gaten er ontstaan. En om de ontstane gaten snel weer te dichten. Omdat bevers echter graag onder water naar een burcht of hol zoeken, is het bijna ondoenlijk om alle bewegingen van het dier te monitoren. Volgens heemraad Gremmen zitten er in het Rivierengebied zo'n tweeduizend van de in circa zesduizend in Nederland aanwezige bevers.
De bever is een beschermde diersoort, dus hem zomaar bestrijden is niet toegestaan. Gremmen pleit voor het creëren van, wat hij noemt, een beheersbare situatie. "Om de risico's voor de dijken te beperken en de groei enigszins in de hand te houden, zou in Den Haag een beheersstrategie moeten worden ontwikkeld. De bever mag best in het Rivierengebied bivakkeren, maar de risico's moeten niet zo groot worden dat we het niet meer aankunnen."
Ze afschieten? Dat zal de conclusie misschien moeten zijn
Mathieu Gremmen, heemraad bij Waterschap Rivierenland
"We zullen moeten kijken waar in Nederland we de bever wel willen hebben, en waar niet", aldus Gremmen. "We kunnen ze verplaatsen, maar niemand is op dit moment zover dat hij zegt: ik wil ze hier wel hebben. Ze afschieten? Dat zal de conclusie misschien moeten zijn. Ik doe niet direct uitspraken over aantallen. Maar ze zitten zelfs in woonwijken, onder fietspaden, onder wegen en spoorwegen. We zullen het moeten gaan aanpakken."