Rijk van Nijmegen

Omwonenden natuurgebied vrezen naar rechter te moeten om verhuizing voetbalclub

MALDEN - Omwonenden van een natuurgebied ten noorden van Malden vrezen naar de rechter te moeten om hun eigen gemeente te stoppen. De gemeente Heumen wil dat het natuurgebied in de Kop van Malden plaatsmaakt voor voetbalclub Juliana '31.
Die verhuizing is volgens de gemeente nodig om op de huidige plek van de voetbalvelden 735 woningen te kunnen bouwen. Er wordt al jaren gesproken over woningbouw op die plek.
Bezorgde burgers die helemaal niet zitten te wachten op lichtmasten in het groen voor hun deuren willen dat de gemeente ervoor kiest de voetbalclub te verhuizen naar de westzijde van het Maas-Waalkanaal dat langs de kern van Malden loopt. De voetbalclub zelf ziet dat niet zitten.
Om met name jonge voetballertjes veilig naar de overkant te krijgen zou dan de brug aangepast moeten worden. Dat is volgens de gemeente veel te duur. De bezorgde buurtbewoners vroegen de gemeente daar toch nog eens goed naar te kijken. Het college van burgemeester en wethouders schrijft nu dat het na nieuw onderzoek toch vasthoudt aan verhuizing van de voetbalclub naar het natuurgebied.

Tegen eigen natuurbeleid in

Dat is op zich opmerkelijk omdat de gemeente zelf het natuurgebied jarenlang heeft beschermd en er flink in heeft geïnvesteerd. De Kop van Malden is onderdeel van de landelijke Ecologische verbindingszone en de Groene ontwikkelzone van de provincie Gelderland.
In het plan voor de verhuizing schrijven burgemeester en wethouders ook onomwonden dat het regelrecht indruist tegen hun eigen natuurbeleid en dat van de provincie. Maar het aanpakken van woningnood wordt nu eenmaal belangrijker gevonden, zei wethouder Vincent Arts daar eerder over tegen Omroep Gelderland.
SV Juliana '31 met linksboven het natuurgebied waar de club naartoe zou moeten verhuizen
SV Juliana '31 met linksboven het natuurgebied waar de club naartoe zou moeten verhuizen © Omroep Gelderland
De bezorgde inwoners van Malden hebben intussen niet stilgezeten. Zij hebben twee grote spelers uit de wereld van bruggenbouwers gevraagd na te gaan of de brug zodanig veilig te maken is dat de jonge voetballers op de fiets veilig heen en weer kunnen over de brug na verhuizing van de voetbalclub. Het antwoord daarop is: ja, dat kan.

Oud

De uit 1988 stammende Hoge Brug wordt nu al als onveilig ervaren. Het veiliger maken van de brug zou veel goedkoper kunnen worden aangepakt dan de gemeente schetst. Technisch is het mogelijk om op de brug aan de zuidzijde twee ruime fietspaden te realiseren, afgescheiden van twee rijstroken voor auto’s aan de noordzijde. Dergelijke aanpassingen kosten zeker geen tientallen miljoenen euro's.
Het opkopen van de grond aan de oostkant van het kanaal is aanzienlijk duurder en in de plannen van verhuizing van de voetbalvelden zijn zaken als planschade voor een flink aantal omwonenden en kosten voor de zeven hectare compensatie van de natuur die sneuvelt niet meegenomen. Daarmee zou de verhuizing van de voetbalvelden naar de Kop van Malden veel duurder uit kunnen vallen.

Juridische geitenpaadjes

Natuurbeschermers van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap waarschuwden de gemeente eerder al dat het plan juridisch 'zeker gaat sneuvelen'. De mensen die de voetbalvelden voor de deur dreigen te krijgen en vinden dat de gemeente de verhuizing er toch door wil drukken, via het bewandelen van juridische geitenpaadjes, zien aan de horizon ook dat ze straks niet anders kunnen dan naar de rechter stappen. Ook dat zorgt logischerwijs voor extra kosten en - niet onbelangrijk - voor vertraging in het bouwen van de zo noodzakelijk geachte woningen.
Oppositiepartijen in de gemeenteraad van Heumen vroegen het college uit te zoeken of de woningbouw niet aan de overzijde van het kanaal zou kunnen. Ook dat hebben burgemeester en wethouders uit laten zoeken. Ze schrijven nu dat ook dat onrendabel is met opnieuw als reden dat de brug dan aangepakt moet worden en dat dat veel te duur is.
De omwonenden van de Kop van Malden wijzen erop dat deskundigen de brug momenteel al als onveilig bestempelen en verbetering al lang op zich laat wachten. De brug is overigens geen eigendom van de gemeente Heumen, maar van Rijkswaterstaat.
Donderdag vergadert de gemeenteraad van Heumen over de verhuizing van Juliana '31 naar de Kop van Malden.