Achterhoek

Wilde bij in 2023 mogelijk beschermde diersoort

De wilde bij wordt mogelijk opgenomen als bedreigd diersoort.
De wilde bij wordt mogelijk opgenomen als bedreigd diersoort. © Pexels
VORDEN - Bestuivers zoals de wilde bij en de zweefvlieg zijn de afgelopen 30 jaar met 75 procent afgenomen. Dit blijkt uit een alarmerend advies van de Bijenstichting. Zij vragen hiermee aandacht voor het feit dat bijen als bedreigde diersoort worden gekenmerkt, maar nog niet officieel beschermd zijn. En volgens hen is het hoog tijd dat daar verandering in komt.
Het advies heeft geleid tot een motie in de Tweede Kamer, die met een ruime meerderheid van de stemmen is aangenomen. Robby van den Broek, ambassadeur van de Bijenstichting, is daar heel blij mee: "Dit maakt de kans dat de wilde bij ook daadwerkelijk op de lijst van de beschermde diersoorten wordt geplaatst, ontzettend reëel."

Biodiversiteit afhankelijk van wilde bij

De wilde bij levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van Gelderland: "Ze zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van meer dan 75 procent van onze voedselgewassen en voor meer dan 85 procent van de wilde planten in de natuur." Volgens Jaap Molenaar, directeur van de Bijenstichting, is het beschermen van de wilde bij dan ook noodzakelijk om de biodiversiteit in stand te houden.
Ze komen in het speciaal op voor de wilde bij, die volgens hen een achtergestelde positie heeft ten opzichte van de honingbij: "Er is veel aandacht voor het plaatsen van bijenkasten en het stimuleren van de Nederlandse imkerij. Helaas helpen deze voornemens niet om de sterfte van de wilde bij terug te dringen. De honingbij wordt in grote volken gehouden, en verzorgd door imkers, waardoor ze een 'oneerlijke' uitgangspositie hebben in vergelijking tot de wilde bij."

'Politiek moet bij beschermen'

Wanneer de wilde bij in 2023 ook daadwerkelijk een beschermde status krijgt, vallen van de 359 soorten die in Nederland voorkomen, straks 175 bijensoorten onder de Wet natuurbescherming: "Hiermee kunnen gemeenten en provincies de populatie van bijen beter monitoren en bovendien acties en maatregelen nemen om ze actief te beschermen," aldus Molenaar.
Dit betekent ook dat wanneer er nieuwbouwprojecten plaatsvinden, projectontwikkelaars door de wet verplicht zijn om rekening te houden met de wilde bijenkolonies. Net zoals er momenteel al gelet wordt op de vleermuis of bepaalde paddensoorten.

Andere werkwijze in bouw

Volgens directeur Jaap Molenaar hoeft dit echter geen grote problemen op te leveren, of de bouw te belemmeren: "Het vraagt alleen om een andere werkwijze in de bouw, waarbij er meer rekening gehouden wordt met de bij. Zo moeten de bijen op voorhand worden mee genomen in de inventarisatie, en mochten ze in het gebied voorkomen, dan moeten ze worden weggelokt."
Dit weglokken van bijen is volgens Jaap makkelijker gezegd dan gedaan: "Je kunt bijen niet vastpakken en verplaatsen, zoals bij vleermuizen of padden. Je kunt ze wel verleiden om te verhuizen door op andere plekken groenzones aan te leggen met bloemen en nestelplekken. Desalniettemin blijven bijen eigenwijze dieren, waardoor het niet te voorkomen is dat er een paar sneuvelen. Maar dat is altijd nog beter dan hoe er nu hele kolonies om zeep worden geholpen door een bulldozer die alles plat rijdt."