Gelderse Vallei

Ede schrapt grote zonnevelden op landbouwgrond

Een groot zonnepark langs de A15 bij Echteld
Een groot zonnepark langs de A15 bij Echteld © Omroep Gelderland
EDE - Er wordt voorlopig geen Edese landbouwgrond opgeofferd om zonnevelden te plaatsen die groter zijn dan twee hectare. Dat heeft het Edese college van burgemeester en wethouders besloten. Het gemeentebestuur wil juist meer zonne-energie opwekken op daken en restgronden. Zo wordt de geluidswal langs de A12 definitief een zonnewal.
Het schrappen van landbouwgrond voor de aanleg van grote zonnevelden lijkt een vreemde zet, als je bedenkt dat we in Nederland volop bezig zijn met de energietransitie. Maar volgens verantwoordelijk wethouder Arnold Versteeg is het ontwikkelen van grote zonprojecten ingewikkeld door de beperkte infrastructuur.
"Het aansluiten van grote zonnevelden op het energienetwerk is voorlopig niet mogelijk. Voor middelgrote projecten zijn nog wel mogelijkheden door directe levering aan een gebruiker of door opslag. Daarnaast is gebleken dat er weinig draagvlak is voor grote zonprojecten op landbouwgrond.”
Het uitsluiten van landbouwgrond voor grote zonnevelden is niet van toepassing op genomen besluiten en lopende initiatieven. Dat betekent dat het omstreden zonnepark Nergena bij Bennekom (10 hectare) kan worden ontwikkeld. Ruim een maand geleden toonde de Edese gemeenteraad geen bedenkingen tegen het plan. Andere lopende initiatieven zijn de locaties Wolfsdijk langs de gemeentegrens met Veenendaal (3,3 hectare) en de Blaakweg bij Harskamp (7,7 hectare).
Volgens Heereluurt Heeres die de bewoners rondom zonnepark Nergena vertegenwoordigt komt het besluit van de gemeente Ede veel te laat. "Het had genomen moeten worden ten tijde van de besluitvorming van de Wind- en zonnewijzer een paar jaar geleden. Die Wind- en zonnewijzer zou eind 2020 of 2021 al worden aangepast vanwege gebreken, maar dat is gewoon nagelaten. Er is door de huidige gemeentedaad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Maar dat was te verwachten gezien het gegeven dat de SGP nu in het college zit. Ook blijft het merkwaardig dat een weigering voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen door een raad overruled kan worden door een nieuw besluit van een nieuwe raad waarbij de oude criteria blijven gelden."

Zonnewal langs A12

De doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn, staat volgens de gemeente nog steeds als een paal boven water. Het efficiënt benutten van restgronden moet daarbij helpen. Na goedkeuring door Rijkswaterstaat wordt om die reden een deel van de geluidswal bij de A12 bekleed met zonnepanelen. Bij elkaar wekt de Zonnewal jaarlijks zo'n twee megawatt aan zonne-energie op, wat gelijk staat aan het energieverbruik van zo’n 600 huishoudens.
De ontwikkeling van de Zonnewal loopt al een tijdje. Zo werd er onderzocht of de draagkracht van de geluidswal voldoende was. Daarnaast werd recent onderzoek gedaan naar extra geluidsoverlast voor omwonenden én de reflectie van zonlicht op automobilisten en omwonenden.
Langs de A12 bij Ede komt een Zonnewal
Langs de A12 bij Ede komt een Zonnewal © Omroep Gelderland

Coöperatie ValleiEnergie

De Zonnewal wordt ontwikkeld door Coöperatie ValleiEnergie. Ondanks dat er nog een omgevingsvergunning nodig is, start de coöperatie al met het participatieproces. Op die manier kunnen inwoners zich alvast inschrijven en meedenken over de landschappelijke inpassing.
Voor de ontwikkeling van wind- en zonne-energie gebruikt de gemeente Ede de ‘Wind- en zonnewijzer’. Daarin staan voorwaarden en mogelijke locaties voor wind- en zonprojecten. De huidige wind en zonnewijzer moest worden verlengd, waarbij het uitsluiten van grote zonnevelden op landbouwgrond een belangrijke wijziging is. In 2024 wordt de wind- en zonnewijzer helemaal vernieuwd.