Rijk van Nijmegen

Nijmegen vergoedt als eerste kosten voor wijzigen geslachtsregistratie

Regenboogvlaggen in het Valkhofpark in Nijmegen
Regenboogvlaggen in het Valkhofpark in Nijmegen © ANP
NIJMEGEN - Wil je een ander paspoort of rijbewijs omdat je van geslacht bent veranderd? Dan vergoedt de gemeente Nijmegen de kosten hiervoor vanaf komend jaar. Die verandering wil het college doorvoeren. Ook de kosten van een deskundigenverklaring die noodzakelijk is voor een geslachtsverandering in officiële documenten worden vanaf volgend jaar vergoed. Nijmegen is de eerste gemeente die dit doet.
De Waalstad hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan het laagdrempelig en toegankelijk maken van een geslachtsregistratie die past bij hoe iemand zich voelt. De wens voor deze vergoeding van kosten werd vorig jaar al uitgesproken door een meerderheid van de gemeenteraad.

Belangrijke stap

Geslachtsregistratie is vaak onderdeel van het transitieproces. Voor transgender personen is het een belangrijke stap om geregistreerd te zijn op de manier waarop men zich voelt, zo stelt het Nijmeegse stadsbestuur.
Om de vergoeding voor wijziging van geslachtsregistratie toegankelijk te maken, wordt die opgenomen in de verordening voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanpassing in de Wmo-verordening gaat vanaf volgend jaar in, maar de regeling geldt met terugwerkende kracht. Dit houdt in dat de kosten van gewijzigde geslachtsregistratie in 2022 ook nog vergoed worden.

Regenboogagenda

Nijmegen is een Regenboogstad en wil de acceptatie en positie van lhbtiq+ inwoners in haar stad en regio versterken, zo schrijft het college in een toelichting. “Meer dan dertig jaar regenboogbeleid en inzet op dit thema heeft veel opgeleverd en maakt dat Nijmegen landelijk gezien een koploperspositie heeft.”
Het stadsbestuur vervolgt: “Hoewel de acceptatie groeit, is de noodzaak voor beleid met betrekking tot seksuele, gender-, en seksediversiteit actueel. Daarom hebben we aandacht voor specifieke groepen zoals transgender personen. De gemeente Nijmegen vindt het belangrijk dat in Nijmegen lhbtiq+ personen zich vanzelfsprekend gezien en gehoord voelen, in vrijheid zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie zij willen.”
De gemeenteraad moet nog een definitief besluit nemen over de invulling van de regels.